Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
STJ300STAJ IIZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Stajın amacı, öğrencinin teorik bilgilerinden yararlanarak ve üretimi etkileyen bitki koruma sorunlarını öğrenme ve yönetme becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Zeynep Yoldaş
Öğrenme Çıktıları
1Üretimi etkileyen bitki koruma etmenlerini uygulamalı olarak tanıma
2Tarım alanında hizmet veren özel ve resmi kurumların çalışmaları ve işleyişleri konusunda bilgi edinme,
3İşgücünün önemini kavrama, yönetebilme, planlayabilme deneyimi kazanma
4Mesleki iletişim kurma becerisi kazanma
5Bitki koruma etmenlerinin mücadele yöntemleri konusunda uygulama yapabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
En az üçüncü sınıf öğrencisi olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitki koruma sorunlarını yakından inceleyerek, çözüm bulmabilme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Çiftliklerde / tarım ilacı firmaları ve üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma
2Çiftliklerde / tarım ilacı firmaları ve üreticilerinde ve ilgili diğer firmalarda / bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinde (staj yapılan yere bağlı olarak) pratik yapma ve deneyim kazanma
3Rapor sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Rapor Hazırlama1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Akademik yıl bitiminde yaz aylarında yapılan, öğrencilerin dönem içinde aldığı teorik bilgileri pratik anlamda değerlendirebilecekleri toplam 15 gün işletme stajıdır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik15460
Alan Gezisi4416
Proje Hazırlama11818
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma144
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma818
Rapor144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1435   
ÖÇ2433 55
ÖÇ3433   
ÖÇ443 555
ÖÇ54435  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr