Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK206GENEL FİTOPATOLOJİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin bitkilerde hastalık kavramını öğrenebilmesini, hastalığa neden olan tüm faktörlerin neler olduğunu anlayabilmesini, hastalık oluşumunda ortaya çıkan bitki ve patojen kaynaklı değişikliklerin nedenlerini öğrenebilmesini, hastalık etmenlerinin ekosistem içerisindeki yerlerini ve işlevlerini analiz edebilmesini, patojenlerin makroskobik ve mikroskobik incelemelerinde tanımlama ve değerlendirme yapabilmesini, bitkilerde hastalık yapan mikroorganizmalara karşı genel olarak savaşım yapabilecek ana yöntemler konusunda karşılaştırma yapabilmesini sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Figen YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
11. Fitopatoloji’de yer alan genel bilgileri kavramayı sağlayabilme
22. Hastalıkların bitkisel üretimdeki ekonomik önemini kavrayabilme
33.Hastalığa neden olan cansız ve canlı öğelerin tanımlamasını yapabilme ve bunları sınıflandırarak kategorize edebilme
44.Hastalık oluşumunda rol alan önemli mikrobiyal kaynaklı kimyasal maddeleri tanımlayabilme
55.Mikroorganizma temelli maddelerin bitkide oluşturduğu fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler arasında ilişki kurabilme
66.Bitkide zararlı mikroorganizmalara karşı oluşan dayanıklılıkta yapısal ve biyokimyasal tepkileri kavrayabilme
77.Bitkilerde oluşan hastalıkların ekolojik sistem içerisindeki durumunu değerlendirebilme
88..Bitki hastalıkları bilimi (Fitopatoloji) içerisinde hastalıklarla savaşım konusunda temel kavramları karşılaştırma ve analiz etme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fitopatolojide genel bilgiler, Fitopatoloji bilimini tarihçesi, Bitki hastalıklarının ekonomik önemi, Hastalık simptomatolojisi: etmen belirtileri, Hastalık etiyolojisi: biyotik ve abiyotik nedenler, Hastalık oluşumu ve patogenesis: hastalığın gelişme aşamaları ve patojenik mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal maddeler, bitkide dayanıklılık, hastalık ekolojisi ve epidemiyolojisi, hastalıklarla genel savaşım yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin genel içerik ve tanıtımı, bitkilerde hastalık kavramı ve tanımlar derse genel giriş
2History of phytopathology science, economical importance of the diseasesreference ( M. Yıldız.,F.Yıldız text book) . section 1,pg:1-20, Agrios,2005: 4-75 text book
3Hastalık belirtileri (Simptomatoloji)reference ( M. Yıldız.,F.Yıldız text book) . section 2 ,pg: 21-28, Agrios,2005: 4-75 text book
4Bitkilerde cansız (abiyotik) hastalık nedenleri Kaynak okuma, ders notu, 3.bölüm:29-43,
5Bitkilerde canlı (biyotik) hastalık nedenleri, bitki patojeni viruslarKaynak okuma, ders notu, 3.bölüm: 44-56,
6Bitkilerde canlı (biyotik) hastalık nedenleri, bitki patojeni viruslarKaynak okuma, ders notu, 3.bölüm: 44-56,
7Bitki patojeni prokaryotlarKaynak okuma,ders notu, 3.bölüm: 56-66,
8Ara Sınav
9Bitki patojeni funguslarKaynak okuma, ders notu 3.bölüm:67-91,
10Bitki patojeni funguslarKaynak okuma, ders notu 3.bölüm:67-91,
11Hastalık oluşumu ve hastalık devreleriKaynak okuma, ders notu 4.bölüm: 94-116,
12Patojenler bitkiye nasıl saldırır: patojenin kimyasal silahlarıKaynak okuma ders notu, 117-130,
13Hasta bitkide ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerKaynak okuma ders notu, 130-136,
14Patojenlere karşı bitkilerde oluşan savunma reaksiyonları ve hastalık ekolojisiKaynak okuma ders notu 136-143,
15Ödev Sunumu ve Değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yıldız,M.,F.Yıldız,1994. “Fitopatoloji” ders notu, 196 pp,İzmir Agrios,G.N.2005. Plant pathology, , 5 th edition, Elsevier Academic Press,U.S. Pp: 948.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Örnek Vaka İncelemesi6212
Rapor Sunma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr