Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK317BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Hüseyin TÜRKÜSAY
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerde hastalıklara neden olan bakterilerin diğer bitki patojenlerinden farkını anlayabilme ve bunu ifade edebilme,
2Fitobakteriyoloji bilimi içindeki bilgi ve kavramları genel bitki koruma ilkeleri içinde yorumlayabilme,
3Bitki patojeni bakterin hastalık mekanizmalarını anlayabilme
4Bakterilerin epidemiyolojisinin ürün kayıpları ve savaşım açısından önemini kavrayabilme,
5Bitkilerde bakterilerin neden olduğu hastalıkların teşhis ve tanılarında izlenecek yolları kullanabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Bitki bakterilerinin fitopatoloji bilimi içindeki yeri ve önemi • Kültür bitkilerinde oluşturdukları kantitatif ve kalitatif ürün azalışları ve simptomatoloji • Bakterilerin morfolojisi ve sınıflandırılması • Bitkiye giriş, çoğalma ve hastalık mekanizmaları • Bakterilerin klasik, serolojik ve moleküler tanılama yöntemleri • Epidemiyoloji ve kontrol yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Giriş; bakteriyoloji biliminin tarihsel gelişimiKitaplardaki ilgili bölümler
1Bitki bakterilerinin morfolojisi, hücre yapısı, kimyasal yapısı, fizyolojisi, beslenme ve üremesiKitaplardaki ilgili bölümler
2Fitopatojen bakterilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesiKitaplardaki ilgili bölümler
3Fitopatojen bakterilerin bitkilere giriş yollarıKitaplardaki ilgili bölümler
4Fitopatojen bakterilerin oluşturdukları belirtilerKitaplardaki ilgili bölümler
5Fitopatojen bakterilerin yayılma yollarıKitaplardaki ilgili bölümler
6Fitopatojen bakterilerin bulaşma yollarıKitaplardaki ilgili bölümler
7Arasınav
8Fitopatojen bakterilerin izolasyonuKitaplardaki ilgili bölümler
9Fitopatojen bakterilerin klasik, serolojik ve moleküler yöntemlerle tanılanmasıKitaplardaki ilgili bölümler
10Patojenite testleriKitaplardaki ilgili bölümler
11BakteriyofajlarKitaplardaki ilgili bölümler
12Bakteriyel kültürlerin saklanmasıKitaplardaki ilgili bölümler
13Bitki bakteri hastalıklarının kontrolüKitaplardaki ilgili bölümler
14Ödev Sunumu ve DeğerlendirilmesiÖdevlerin tartışılması
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Önerilen kaynaklar: - Saygılı,H., Şahin, F., Aysan,Y., 2006. Fitobakteriyoloji, 530 s. - Saygılı,H., Şahin, F., Aysan,Y., 2008. Bitki Bakteri Hastalıkları, 318 s. - Bora,T. 2000. Prokaryotik Bitki Hastalıkları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova, 87 pp. - Agrios,G.N.,2005. Plant Pathology, Fifth Edition, 922 p. - Fahy,P.C., and Persley,G.J., 1983. Plant Bacterial Diseases: A diagnostic Guide, 393 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma5420
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1    5 
ÖÇ2  3   
ÖÇ3   5  
ÖÇ4 2    
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr