Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK301UYGULAMALI ENTOMOLOJİ-IZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, Apterygota ve Exopterygota’ya bağlı önemli türleri tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Zeynep YOLDAŞ, Serdar TEZCAN
Öğrenme Çıktıları
1Filogenetik yapıyı tanıyabilmesi
2Apterygota ve Exopterygota’ ya bağlı önemli böcekleri tür düzeyinde tanıyabilmesi
3Biyoloji ve zarar şekillerini bilmesi
4Bu bilgiler ışığında savaşa karar verebilme
5Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Apterygota ve Exopterygota’ ya bağlı böceklerin filogenetik durumuna göre taksonomik kategorileri ve genel özellikleri • Protura, Diplura, Collembola, Thysanura, Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Grylloblattodea, Orthoptera, Phasmida, Dictyoptera, Dermaptera, Embioptera, Isoptera, Zoraptera, Psocoptera, Mallophaga, Siphunculata, Hemiptera, Thysanoptera takımlarında yer alan önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, yarar ve zarar şekilleri, savaş yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Böcekler ve filogenetik yapıTanışma, ders içeriği ve akışının paylaşılması
2Protura, Diplura, Collembola, Thysanura,EphemeropteraLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
3 Odonata, Plecoptera, Grylloblattodea, Orthoptera,Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
4Phasmida, Dictyoptera, Dermaptera, EmbiopteraLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
5Isoptera, Zoraptera, Psocoptera, Mallophaga, SiphunculataLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
6Hemiptera (Heteroptera alttakımı)Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
7Hemiptera (Fulgoromorpha, Cicadamorpha)Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
8Arasınav
9Hemiptera (Auchenorrhyncha)Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
10Hemiptera (Auchenorrhyncha)Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
11Hemiptera (Auchenorrhyncha)Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
12Hemiptera (Auchenorrhyncha)Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
13Hemiptera (Auchenorrhyncha)Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
14ThysanopteraLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
15Proje SunumuProje Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tezcan, S., Başkalaşımsız ve Yarı Başkalaşımlı Böcekler. (İkinci Baskı). Meta Basım, Bornova, İzmir, 64 s. 2017. Ders Notu: -Tezcan, S. Uygulamalı Entomoloji I (Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 30 s., 2010 -Yoldaş, Z., Uygulamalı Entomoloji I (Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 37 s., 2010. Yardımcı Kaynaklar: Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları”. Cilt 1-5. 2008 -Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi II.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 591 s 1982. -Lodos, N.,.” Türkiye Entomolojisi I.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 364 s. 1991. - Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi III.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 167 s. 1993. - Tezcan, S., "Başkalaşımsız ve Yarı Başkalaşımlı Böcekler (Homoptera Dışında)". Meta Basım, Bornova, İzmir, 64 s., 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Örnek Vaka İncelemesi10220
Proje Sunma11010
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1155 34
ÖÇ2 45   
ÖÇ325 534
ÖÇ4 245  
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr