Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK303NEMATOLOJİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, nematodların morfolojisi, biyolojisi, ekolojik istekleri, bulaşma ve yayılmaları, konukçuları, kültür bitkilerindeki beslenme mekanizmaları ve zarar şekilleri ile bunlarla mücadele yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca dersin sonunda öğrenciler, Bitki Koruma Bölümünün diğer bazı derslerinde ihtiyaç duyacakları temel bilgileri sağlayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Galip KAŞKAVALCI
Öğrenme Çıktıları
1Bitki paraziti nematodların biyoloji ve beslenme mekanizmalarını bilme
2Tarımsal alanlarda sıklıkla görülebilen nematod zararını makroskobik olarak tanıyabilme
3Tarımsal üretim öncesinde veya sürecinde ekonomik olarak önemli bitki paraziti nematodlara karşı uygulanacak savaş yöntemleri konusunda karar verebilmesi, rapor ve reçete düzenleyebilme
4Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Nematolojinin tarihçesi, • Bitki paraziti nematodlar hakkında genel bilgiler, • Nematodlarla çalışma yöntemleri , • Ekonomik olarak önemli bitki paraziti nematodlarla savaş yöntemleri, • Kültür bitkilerinde zararlı önemli nematod türleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş (Nematod nedir?) Nematolojinin Tarihçesi Tanışma, ders işleme ilkelerinin belirlenmesi ders içeriğinin paylaşılması
2Bitki Paraziti Nematodlar Hakkında Genel Bilgiler (Morfolojik yapıları)Laboratuarda nematod preparatlarının incelenmesi
3Bitki Paraziti Nematodlar Hakkında Genel Bilgiler (Nematodların biyolojileri) Nematodların Ekolojik İstekleriÖğrencilerin sunumları ve Quiz
4Nematodların Bulaşma ve Yayılmaları Nematodların Beslenme Mekanizmaları ve Zarar ŞekilleriLaboratuarda konu ile ilgili örneklerin incelenmesi
5Nematodların Toprak Patojenleriyle İlişkileri Nematodların Doğal Düşmanları Nematodların Sistematik ÖzellikleriÖğrencilerin sunumları ve Quiz
6Nematodlarla Çalışma YöntemleriTarladan örneklerin alınması ve laboratuarda incelemelerin yapılması
7Arasınav
8Ekonomik Olarak Önemli Bitki Paraziti Nematodlarla Savaş Yöntemleri (Kültürel Önlemler)Öğrencilerin sunumları
9Ekonomik Olarak Önemli Bitki Paraziti Nematodlarla Savaş Yöntemleri (Fiziksel ve Biyolojik Savaş, Karantina Önlemleri)Arazide Solarizasyon uygulaması
10Ekonomik Olarak Önemli Bitki Paraziti Nematodlarla Savaş Yöntemleri (Kimyasal ve Entegre Savaş)Arazide kimyasal savaş uygulaması ve Quiz
11Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Tylenchidae)Öğrencilerin sunumları; Laboratuarda örneklerin incelenmesi
12Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Tylenchulidae, Hoplolaimidae) Öğrencilerin sunumları; Laboratuarda örneklerin incelenmesi ve Quiz
13Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Heteroderidae)Öğrencilerin sunumları; Laboratuarda örneklerin incelenmesi
14Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Meloidogynidae)Öğrencilerin sunumları; Laboratuarda örneklerin incelenmesi ve Quiz
15Kültür Bitkilerinde Zararlı Ekonomik Olarak Önemli Nematod Türleri (Aphelenchoididae, Longidoridae)Öğrencilerin sunumları; Laboratuarda örneklerin incelenmesi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: - Pehlivan, E. , Nematoloji. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları No:35, E. Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi Bornova-İzmir, 78 s, 1994. Yardımcı Kaynaklar: - Shurtleff, M. C. ve C. W. Averre, Diagnosing Plant Diseases Caused by Nematodes. APS Press, USA, 189 pp, 2000. - Siddiqi, M. R.. Tylenchida, Parasites of Plants and Insects. CAB International, Wallingford-Oxon / UK, 833 pp, 2000. - Luc, M., R. A. Sikora ve J. Bridge, Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CAB International, Wallingford-Oxon / UK, 629pp, 1990. - Nickle, W. R.,1984. Plant and Insect Nematodes. Marcel Dekker, Inc., New York, USA, 925 pp. - Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800 s, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Sunma7214
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1445433
ÖÇ2335543
ÖÇ3354554
ÖÇ4354454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr