Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK307MİKOLOJİZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; fungusların genel özelliklerinin anlatmak, beslenme, gelişme ve üremeleri konularında temel bilgileri öğretmek, bitki patojeni fungusların yer aldığı belli başlı taksonomik kategorileri tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Pervin Kınay Teksür
Öğrenme Çıktıları
1Fungusları diğer mikroorganizmalardan ayıran temel özellikleri öğrenebilme
2İnsan hayatı açısından taşıdıkları önemi anlayabilme
3Fungusları tanımamızı sağlayan üreme yapıları hakkında temel bilgileri kazanma
4Fungusların sınıflandırılmalarına esas oluşturan yapısal farklılıkları kavrayabilme
5Bitki hastalık etmeni fungusların yaşam çemberlerini öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında verilecek konuların ana başlıkları özetle aşağıdaki gibidir: Funguslara genel bakış, f.ların genel özellikleri, f.larda beslenme, gelişme ve üreme, f.ların sınıflandırılması ve f. aleminin belli başlı taksonomik gruplarının tanıtılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Funguslara genel bakış, fungusların insanlık için önemleri ve canlılar içindeki yeri Tanışma
2Fungusların genel özellikleri, beslenme ve gelişmeleri Fungal kültürlerin makroskobik gözlemi, bölmesiz ve bölmeli hifin mikroskobik olarak incelenmesi
3Funguslarda eşeysiz üreme Farklı eşeysiz spor yapılarına örnekler
4Funguslarda eşeyli üreme Farklı eşeysiz spor yapılarına örnekler
5Fungusların sınıflandırılması ve adlandırılması Eşeyli spor örnekleri
6Kingdom Protozoa içinde yer alan fungus benzeri organizmalar Eşeyli spor örnekleri
7Kingdom Chromista içinde yer alan fungus benzeri organizmalarPatojen genusların eşeysiz veya eşeyli üreme yapılarınn mikroskobik incelenmesi
8Yarıyıl Sınavı
9Kingdom Fungi Chytridiomycetes ve Zygomycetes sınıflarında yer alan patojen genusların tanıtılması Mucor ve Rhizopus preparatlarının incelenmesi
10Phylum Ascomycota (Genel özellikler ve yaşam çemberi modeline örnek) Külleme etmenlerinin üreme yapılarına ait preparatların mikroskobik incelenmesi
11Ordo ERYSIPHALES Küllemeler genusları ve önemli türlerin tanıtılmasıBu kategoride yer alan fungal etmenlere ait preparatların mikroskobik incelenmesi
12Class Saccharomycetes (Mayaların genel özellikleri) ve Class Taphrinomycetes Mayalara ait kültürlerin makroskobik gözlemi, Taprina genusuna ait preparatların mikroskobik olarak incelenmesi
13Phylum Basydiomycota (Genel özellikler), Uredinales takımı Pas etmenlerine ait teliospor preparatlarının mikroskobik olarak incelenmesi
14Sınıf Ustilaginomycetes ( Sürme ve Rastık etmenlerinin tanıtılması, yaşam çemberi modelinin anlatılması) Sürme ve rastık etmenlerine ait teliospor preparatlarının mikroskobik olarak incelenmesi
15Mitosporic fungi önemli türlerin tanıtılmasıUygulama Sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI 1. Turhan, G. Mikoloji Ders Notları, YARDIMCI KİTAPLAR • Alexopoulos, C.J., Mims, C.W. and Blackwell, M. 1996. Introductory Mycology. John Wiley & „Sons, Inc. New York. • Arx, J.A. von. 1961. Pilzkunde. Verlag von J. Kramer. • Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C., Stalpers, J.A. 2001. Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi, 9th Edition, CABI,UK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr