Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK306ZARARLILARIN EKOLOJİSİZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal zararlıların çevre koşullarından nasıl etkilenebileceği hakkında temel bilgileri almalarını, bu bilgileri bitki korumada değerlendirilemelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1Ekolojinin temel kuram ve kavramlarının tarımsal zararlıların yaşantısına uyarlanabilmesi
2Ekolojik faktörlerin zararlılar üzerindeki etkilerini kavrayabilme
3Ekolojik faktörlerle zararlılar arasındaki ilişkileri kurabilme ve bitki koruma açısından yorumlayabilme
4Ekolojik faktörler ile zararlıların populasyon düzeyleri arasında ilişki kurabilme
5Bitki koruma yöntemlerinin uygulanmasında ekolojik faktörlerin etkisini değerlendirebilme
6Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekolojinin tanımı biyoloji bilimi içinde yeri. Ekolojinin alt bilim dalları. Temel kuram ve kavramlar. Çevre direnci. Zararlıların birey ekolojisi. Zararlıların çoğalma güçlerinin fazlalığı. Canlı kalma yeteneklerinin yüksek oluşu. Zararlılara çevre faktörlerinin etkisi. Abiyotik faktörler. Biyotik faktörler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekolojinin tanımı, temel kuram ve kavramlarKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
2Ekolojinin konusu ve alt bilim dalları, birey ekolojisiKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
3Zararlıların çoğalma güçlerinin fazlalığıKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
4Zararlıların canlı kalma yeteneklerinin yüksek oluşuKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
5Zararlılara çevre faktörlerinin etkisi, abiyotik faktörlerKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
6İklimsel olan çevre faktörleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
7İklimsel olan çevre faktörleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
8Ara Sınav
9İklimsel olan çevre faktörleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
10İklimsel olmayan çevre faktörleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
11İklimsel olmayan çevre faktörleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
12Biyotik faktörler, Besin faktörüKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
13Canlıların karşılıklı ilişkileriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
14Populasyon yoğunluğuKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesiKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Önder, F., Zararlıların Ekolojisi ve Epidemiyolojisi, Meta Basım, Bornova, İzmir, 81 s., 2004. Yardımcı Kitaplar: 1. Berkes, F., Kışlalıoğlu, M., Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 350 s., 1990. 2. Kansu, İ. A., Böcek Çevrebilimi, I. Birey Ekolojisi (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. Baskı), Birlik Matbaacılık-Yayıncılık, Ankara, 338 s., 2005. 3. Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi (Beşinci baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir,564 s.,1999. 4. Odum, E. P., Barrett, G. W., Ekolojinin Temel İlkeleri (Çeviri editörü K. Işık), Palme Yayıncılık, Ankara, 598 s., 2008. 5. Önder, F., Karsavuran, Y., Böcek Ekolojisi Uygulama Kılavuzu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Bornova, İzmir, 81 s., 1986. 6. Şişli, M. N., Çevre Bilim Ekoloji, Yeni Fersa Matbaacılık, Ankara, 492 s., 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama166
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
ÖÇ6      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr