Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK308UYGULAMALI ENTOMOLOJİ-IIZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, Endopterygota’ ya bağlı türleri tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yusuf KARSAVURAN, Ferit TURANLI
Öğrenme Çıktıları
1Filogenetik yapıyı tanıyabilmesi
2Endopterygota’ ya bağlı önemli böcekleri tür düzeyinde tanıyabilmesi
3Biyoloji ve zarar şekillerini bilmesi
4Bu bilgiler ışığında savaşa karar verebilme
5Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Endopterygota’ ya bağlı böceklerin filogenetik durumuna göre taksonomik kategorileri ve genel özellikleri • Neuroptera, Mecoptera, Lepidoptera, Trichoptera, Diptera, Siphonaptera, Hymenoptera, Coleoptera, Strepsiptera takımlarında yer alan bitkisel üretimde önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, yarar ve zarar şekilleri, savaş yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Böcekler ve filogenetik yapı, Holometabol böceklerin genel özellikleri, biyolojileriTanışma, ders içeriği ve akışının paylaşılması
2Neuroptera, Mecoptera, Tricoptera, Strepsiptera, Siphonaptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları ve biyolojileriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
3Coleoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
4Coleoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
5Coleoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
6Lepidoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
7Lepidoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
8Arasınav
9Lepidoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
10Diptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
11Diptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
12Hymenoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
13Hymenoptera takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleriLaboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
14Dönem ödeviDönem ödevi değerlendirmesi
15Proje SunumuProje Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: - Karsavuran, Y. ve F. Turanlı, Uygulamalı Entomoloji II (Endopterygota), Basılmamış Lisans Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 210 s., 2012. Yardımcı Kaynaklar: 1. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 283 s., 2008. 2. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 2, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 251 s., 2008. 3. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 3, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 321 s., 2008. 4. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 4, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 377 s., 2008. 5. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 5, T.C. Tar. Köyişl. Bak., Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 293 s., 2008. 6. Öncüer, C. ve E. Durmuşoğlu, Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. baskı. A.D.Ü. yayınları, no: 28. 472 s., 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Örnek Vaka İncelemesi5315
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)128
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1434433
ÖÇ2435434
ÖÇ3335444
ÖÇ4345544
ÖÇ5344454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr