Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK400DİPLOMA TEZİZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, Öğrencilerin ilgi duydukları konularda araştırma ve inceleme yapmasını sağlayarak hazırladıkları konuları topluluk önünde sunabilme yeteneği kazanmaları ve hazırladıkları tezleri basılı duruma getirebilmeleri amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
HATİCE ÖZAKTAN, Yusuf KARSAVURAN, Zeynep YOLDAŞ, Serdar TEZCAN, Figen YILDIZ, Necip TOSUN, Enver DURMUŞOĞLU, Pervin KINAY TEKSÜR, Mustafa GÜMÜŞ, Ferit TURANLI, Hasan DEMİRKAN, Nedim ÇETİNKAYA, Galip KAŞKAVALCI
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerin araştırma konuları ile ilgili internet ve kütüphanelerden bilgiye ulaşır ve ayrıca yabancı dil öğrenebilme yeteneğine kavuşur.
2Yapmış oldukları proje çalışmaları sonucunda elde ettikleri verileri değerlendirme yeteneğini kazanır.
3Hazırlamış oldukları tezler sayesinde Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olur.
4Tezlerini hazırlarken istatistik yöntemleri kullanır
5Makale yazma yeteneğini kazanır ve Mesleki etik değerlerin bilincine varır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Sadece dördüncü yılın sonunda mezun olamayan ve yıllık olarak verilen Diploma Tezi dersini alamayan öğrenciler kayıt yaptırabilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını araştırması ve sonuçlarını sunum haline getirmesi. Daha sonra da bu verileri derleyerek tez yazmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1.Öğrencilerin tez danışmanlarının belirlenmesi
2.Öğrencilerin danışmanları kontrolünde tez çalışmalarının belirlenmesi
3.Öğrencilere danışmanları tarafından tez konularının verilmesi
4.Öğrencilerin tez konuları hakkında kütüphane ve internet ortamında literatür taraması yapması
5.Öğrencilerin tez konuları hakkında kütüphane ve internet ortamında literatür taraması yapması (Devam)
6.Araştırmada kullanılacak olan materyallerin temin edilmesi
7.Öğrencilerin tez konuları hakkında kütüphane ve internet ortamında literatür taraması yapması, arazi ve laboratuar koşullarında çalışmanın planlanması ve kurulması
8.Arazi ve laboratuar şartlarında yürütülen çalışmaların takip edilmesi ve gerekli gözlemlerin alınması
9.Arazi ve laboratuar şartlarında yürütülen çalışmaların takip edilmesi ve gerekli gözlemlerin alınması (Devam)
10.Yürütülen tez çalışması hakkında danışman ve öğrencisinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunması
11.Yürütülen tez çalışması hakkında danışman ve öğrencisinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunması
12.Tez yazımı
13.Tez yazımı (Devam)
14.Tezlerin Sunuma hazırlanması
15.Tezlerin Bitki Koruma Bölümü Geleneksel Öğrenci Sempozyumunda sunulması
16.Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnternet ve çalışma konuları ile ilgili kitap ve dergiler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım28256
Rapor Hazırlama12424
Seminer12424
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1555555
ÖÇ2    55
ÖÇ35  5  
ÖÇ4    55
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr