Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK403YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kültür bitkilerinde sorun oluşturan yabancı otları tanıyabilme ve bu yabancı otlarla savaş yöntemlerinin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Hasan DEMİRKAN
Öğrenme Çıktıları
1Farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otları doğru teşhis edebilme
2Bu yabancı otlarla savaşa karar verebilme
3Uygun savaş yöntemini belirleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Önemli herbisit grupları ve içindeki bazı herbisitlerin özellikleri, farklı kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, savaş yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, kapsamı, önemi, tarihçesi
2Fenoksi bileşikleri, karbamatlar, üre bileşikleri, sulfonilüreler
3Anilinler, amidler ve anilidler, benzoik asitler, diazinler
4Triazinler, benzonitrilller, siklohexonlar, imidazolinonlar
5Oxadiazoller, triazoller, aminofosfonatlar, diğerleri
6Tahıllar (Buğday, Mısır, Çeltik)
7Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pancar, Patates, Pamuk)
8Arasınav
9Yemeklik Baklagiller (Mercimek, Nohut, Susam)
10Çayır –Mera ve Yem Bitkileri
11Meyve Bahçeleri (Taş ve Yumuşak Çekirdekli)
12Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Bezelye, Fasulye,)
13Çim ve Süs Bitkileri
14Sucul Yabancı Otlar
15Boş Alanlar ve Odunsu Bitkiler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nemli, Y., 2009. Yabancı Ot Savaşımı, Ders notları Hasad, 2017. Ruhsatlı Tarım İlaçları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama188
Rapor Sunma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr