Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK406BİTKİ ZARARLILARI ENTEGRASYONU-IIZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, çok yıllık bitkilerdeki önemli zararlıların, konukçu bitkide zarar yaptıkları bitki kısımlarına ve konukçu bitkilerin fenolojilerine göre bulunma durumları, zarar şekilleri ve ekonomik önemleri ile bu kültür bitkilerindeki söz konusu zararlıların savaşına yönelik entegrasyonu kavrayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, bu dersin sonunda öğrenciler; Bitki Koruma Bölümünün diğer bazı temel ve uygulamalı derslerinde öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını kavrayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Zeynep YOLDAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Çok yıllık bitkilerdeki önemli zararlıların konukçu bitkilerin fenolojisine göre bulunma durumları, zarar şekilleri ve ekonomik önemlerini kavrayabilme,
2Çok yıllık bitkilerdeki önemli zararlılara karşı savaş programlarını hazırlayabilme,
3Bitki Korumadaki bilgi, ilke ve kavramları çok yıllık bitkilerdeki önemli zararlılar için yorumlayabilme,
44. Uygun yöntem ve teknikler kullanarak tarımsal üretim öncesinde veya sürecinde çok yıllık bitkilerdeki önemli zararlılar ile ilgili sorunların çözümü için karar verebilme, öneri ve rapor düzenleyebilme
5Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Çok yıllık bitkilerde, bitki kısımlarına göre önemli zararlıların entegrasyonu • Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu • Meyve zararlıları ve mücadele programları • Bağ zararlıları ve mücadele programları • Zeytin zararlıları ve mücadele programları • Turunçgil zararlıları ve mücadele programları • Subtropikal bitkiler zararlıları ve mücadele programları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş (Entegrasyon nedir? Amacı nedir?)
2Çok yıllık bitkilerde, bitki kısımlarına göre önemli zararlıların entegrasyonu (Toprak altı bitki kısımlarındaki zararlılar ve mücadeleleri)
3Çok yıllık bitkilerde, bitki kısımlarına göre önemli zararlıların entegrasyonu (Gövde ve dallardaki zararlılar ve mücadeleleri,)
4Çok yıllık bitkilerde, bitki kısımlarına göre önemli zararlıların entegrasyonu (Tomurcuk ve çiçeklerdeki zararlılar ve mücadeleleri; Meyvelerdeki zararlılar ve mücadeleleri)
5Çok yıllık bitkilerde, bitki kısımlarına göre önemli zararlıların entegrasyonu (Meyvelerdeki zararlılar ve mücadeleleri)
6Çok yıllık bitkilerde, bitki kısımlarına göre önemli zararlıların entegrasyonu (Tohumlardaki zararlılar ve mücadeleleri)
7Ara sınav
8Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu (Meyve zararlıları ve mücadele programları)
9Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu (Meyve zararlıları ve mücadele programları)
10Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu (Bağ zararlıları ve mücadele programları)
11Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu (Bağ zararlıları ve mücadele programları)
12Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu (Zeytin zararlıları ve mücadele programları)
13Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu (Turunçgil zararlıları ve mücadele programları)
14Çok yıllık konukçu bitkilerin fenolojilerine göre önemli zararlıların entegrasyonu (Subtropikal bitkiler zararlıları ve mücadele programları)
15Ödev Sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: - Yoldaş, Z., Bitki Zararlılarında Entegrasyon II (Çok Yıllık Bitkiler). E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 100 s, 2010. Yardımcı Kaynaklar: - Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800 s, 2008. - Öncüer, C. & E. Durmuşoğlu, Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. baskı. A.D.Ü. Yayınları, No: 28. 472 s, 2008. - Lodos, N.,” Türkiye Entomolojisi I.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 364 s. 1991. - Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi II.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 591 s 1982. - Lodos, N., “Türkiye Entomolojisi III.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 167 s. 1993. - Lodos, N.,” Türkiye Entomolojisi IV.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 250 s. 1989. - Lodos, N. & S.Tezcan, “Türkiye Entomolojisi V Buprestidae.” Entomoloji Derneği Yayınları. 138 s. 1995. - Lodos, N.,” Türkiye Entomolojisi VI.” E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları. 300 s. 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz313
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama166
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1445443
ÖÇ2445443
ÖÇ3455554
ÖÇ4334555
ÖÇ5233455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr