Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBK408BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Bitki Koruma Ürünleri ile ilgili temel bilgileri, muhtemel riskleri, çevreyi, insan sağlığı ve hedef dışı organizmaları korumak için alınması gerekli önlemleri kavrayabilmelerini, bitkilerde sorun olan önemli zararlı organizmalara karşı Bitki Koruma Ürünlerinin özelliklerini dikkate alarak tavsiye edebilme ve uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu & Prof. Dr. Necip Tosun
Öğrenme Çıktıları
1Bitki Koruma Ürünleriyle ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2Bitki Koruma Ürünlerinin insan ve çevre sağlığına etkilerini kavrayabilme
3Bitki Koruma Ürünlerinin özelliklerini dikkate alarak önemli zararlılara karşı tavsiye edebilme,
4Çevre, insan sağlığı ve hedef olmayan organizmaları koruyabilecek gerekli önlemleri alarak Bitki Koruma Ürünlerini önemli zararlılara karşı uygulayabilme,
5Konuyla ilgili rapor ya da proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Genel Giriş, Tanıtım, Yapı, Sınıflandırma 2. Formülasyon, Ruhsatlandırma, Etiket, Reçete sistemi, Doz, Fitotoksisite 3. Karışabilirlik, Depolama ve Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler, Bitki Koruma Ürünlerinin İnsanlara ve Çevreye Zehirliliği 4. İnsektisitler, Genel Özellikleri ve Etki Mekanizmaları 5. Fungisitler, Genel Özellikleri ve Etki Mekanizmaları 6. Diğer Bitki Koruma Ürünleri (Akarisitler, Nematisitler, Mollussisitler, Rodentisitler) 7. Dezenfektanlar, Bitki Aktivatörleri ve Bitki Gelişim Düzenleyicileri vd.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Bitki Koruma Ürünlerinin Tanıtımı ve Tarihçesi ile Dünyada ve Türkiye’de Pestisit KullanımıKitaplardaki ilgili bölümler
1Bitki Koruma Ürünlerinin Yapısı ve Sınıflandırılması Kitaplardaki ilgili bölümler
2Formülasyon, Ruhsatlandırma, Etiket, Reçete sistemi, Doz, FitotoksisiteKitaplardaki ilgili bölümler
3Bitki Koruma Ürünlerinin Zehirlilik Sınıfları, İnsanlara ve Çevreye EtkileriKitaplardaki ilgili bölümler
4Karışabilirlik, Depolama ve Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi GerekenlerKitaplardaki ilgili bölümler
5Etkili madde gruplarına göre insektisitler, genel özelikleri ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
6Etkili madde gruplarına göre insektisitler, genel özelikleri ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
7Ara sınav
8Etkili madde gruplarına göre akarisitler, genel özelikleri ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
9Etkili madde gruplarına göre diğer Bitki Koruma Ürünleri, genel özelikleri ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
10Etkili madde gruplarına göre fungisitler genel özelikleri ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
11Etkili madde gruplarına göre fungisitler genel özelikleri ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
12Etkili madde gruplarına göre fungisitler genel özelikleri ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
13Dezenfektanlar ve etki mekanizmalarıKitaplardaki ilgili bölümler
14Bitki Aktivatörleri ve etki mekanizmaları, Bitki Gelişim Düzenleyiciler vd.Kitaplardaki ilgili bölümler
15Final sınavıKitaplardaki ilgili bölümler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notu: - Öncüer, C. & E. Durmuşoğlu, 2008, Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. baskı. A.D.Ü. Yayınları, No: 28. 472 s. - Toros, S., S. Maden ve S. Sözeri, 2001. Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları, Ankara Üniversitesi Yayınları No:1520, Ankara, 417 s. - Ware, G. W. & D. M. Whitacre, 2003. The Pesticide Book. Meisterpro Information Resources, Willoughby, OH, 488 pp. -Tosun, N.&E.Onan. 2014. Ruhsatlı Bitki koruma Ürünleri. 2014-2015. İstanbul. Hasad Yayıncılık. 280 s. -Anonymous, 2019. IRAC-FRAC-HRAC Etki Şekillerine Göre Bitki Koruma Ürünleri Rehberi. İstanbul. Harman Yayıncılık 504 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Rapor11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1431533
ÖÇ2431533
ÖÇ3431533
ÖÇ4431533
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr