Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZBB202BAHÇE BİTKİLERİ TARIMIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bahçe bitkileri konusu içinde yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanımasını, bunların yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri öğrenerek, bu bilgiler ışığında bahçe tesisi ve yetiştiriciliğine başlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Benian ESER, Ali ÜNAL, Uygun AKSOY, M. Ercan ÖZZAMBAK, Yüksel TÜZEL,Ayşe GÜL, Dursun EŞİYOK, Adalet MISIRLI,Elmas ÖZEKER, Serra HEPAKSOY, Ahmet ALTINDİŞLİ, Hülya İLBİ,Serdar KARA, İbrahim DUMAN, Eftal DÜZYAMAN, Özlem TUNCAY, Murat İSFENDİYAROĞLU,Birsen ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1Bahçe bitkilerine giren meyve, sebze ve süs bitkilerinin önemli türleri ile bağı tanıyabilme
2Bahçe bitkilerinin biyolojilerini öğrenebilme
3Genel çoğaltma tekniklerini bilerek, bunları tür bazında uygulayabilme
4Bahçe bitkileri türlerinin yetiştiriciliğindeki temel sorunları ortaya koyabilme ve bunları çözebilme
5Yıllık bakım işlemlerini yapabilme ve uygulamaya koyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
 Bahçe bitkilerinin önemi, tarihsel gelişimi, tanımı, Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri ,Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, Bahçe bitkilerinin çoğaltma teknikleri, Bahçe bitkilerinin yetiştirme teknikleri, Önemli türlerin özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bahçe bitkileri kapsamına giren meyve, sebze ve süs bitkileri ile bağın tanımı, önemi, sınıflandırılmasıArazide meyve türlerinin ve bağın tanıtımı ve genel özellikleri
2Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumlarıArazide sebze türlerinin tanıtımı ve genel özellikleri
3Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçek yapısı, tozlanma ve döllenme durumlarıBazı süs bitkilerinin tanıtımı ve bazı özellikleri hakkında bilgi verilmesi
4Meyve ağaçlarında görülen eşeysel uyuşmazlıklarÖrtü altı yetiştiriciliği hakkında genel bilgi
5Bahçe bitkilerinin iklim istekleriSebze yetiştirme yerlerinin hazırlanması
6Bahçe bitkilerinin toprak istekleri Tohum ekimi, fide dikimi
7Önemli meyve ve sebze türlerinin ekolojik istekleri açısından irdelenmesiFide yastıkları ve fide yetiştiriciliği
8Ara SınavBazı sebze ve süs bitkisi tohumlarının tanıtımı
9Bahçe bitkilerinde generatif çoğaltma yöntemi ve uygulanmasıTohumlarda katlama
10Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemleri ve uygulamalarıAşı yaptırılması
11Bahçe bitkilerinde vejetatif çoğaltma yöntemleri ve uygulamalarıÇelik hazırlanması
12Meyve bahçesi ve bağ tesisi Fidan dikimi
13Sebze bahçesi tesisiMeyve ağaçlarında budama
14Önemli kesme çiçek ve iç mekan süs bitkilerinin tanıtımı ve yetiştirilmesiBağlarda budama
15Bazı dış mekan süs bitkileri hakkında genel bilgilerUygulama sınavı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R. “Genel Bahçe Bitkileri, A. Ü. Z.F. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No. 5, 369 s., 2001. Yardımcı Kitaplar: - Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu A., Genel Meyvecilik, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 480 s., 2008. - Hartmann, T.H., Plant Propagation Principles and Practices Prentice Hall, New Jersey, USA, 770 p,1997. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt I, İzmir, 502 s., 2005. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt II, İzmir, 530 s., 2005. - Vural, H., Eşiyok, D., Duman İ., 2000. Sebze Yetiştirme (Kültür Sebzeleri) Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s., Bornova, İzmir. - Westwood, N.M., Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture, Timber Pres, Portland, Oregon, 523p, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Laboratuvar Sınavı12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)141
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr