Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
621003112009TARIMSAL DEĞERLEME VE BİLİRKİŞİLİKZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere tarımda değerleme ile ilgili kavram ve yöntemleri öğretmek, değerleme raporu hazırlama ve bilirkişilik konularında rehber olabilecek bilgiler aktarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Değerleme konusunda danışmanlık yapabilme ve ofis kurabilme konusundaki koşulları irdeleyebilme
2Amaca göre (kamulaştırma, vergi, kredi vb.) kullanılabilecek değerleme kriter ve yöntemlerini kavrayabilme
3Tarımsal taşınmazların özelliğine göre (arazi, meyvelik, bina vb.) kullanılabilecek değerleme yöntemlerini açıklayabilme
4Türkiye’de değerleme ile ilgili yasal prosedürleri kavrayabilme
5Türkiye’de ve farklı ülkelerde kullanılan değerleme yöntemlerini karşılaştırabilme
6Tarımsal verileri derleme, değerlendirme ve yorumlayabilme
7Bilirkişi raporu hazırlamada dikkat edilecek hususları kavrayabilme
8Kamu ve özel kuruluşlar ile gerçek kişilere yönelik değerleme raporu hazırlayabilmek için gerekli bilgileri elde edebilme
9Tarımsal taşınmaz değerlemesi alanında yapılacak temel ve uygulamalı araştırmalarda yetişmiş teknik eleman ve araştırmacıların önemini kavrayabilme
10Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisanslama sınavlarında yüksek performans gösterebilmek için gerekli bilgileri irdeleyebilme
11Değerleme ile ilgili özel kuruluşlarda görev alabilmek için gerekli şartları yerine getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Tarımsal değerlemenin mahiyeti * Paranın zaman değeri * Değerlemede amaçlar * Değerlemede dikkate alınan kriterler * Değerleme yöntemleri * Tarım arazilerinde değerleme * Tarım işletmelerinde değerleme * Meyve bahçelerinde değerleme * Meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilerde değerleme * Yapılarda değerleme * Arsalarda değerleme * Tarımsal kredi uygulamalarında değerleme * Tarımda kirlilik zararlarının belirlenmesi * Bilirkişilik ve bilirkişi raporu hazırlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımsal değerlemenin tanımı, amaçları, diğer bilim dalları ile ilişkileri
2Paranın zaman değeri ile ilgili kavram ve teknikler
3Değerlemede amaçlar, amaca göre rapor hazırlama
4Değerlemede dikkate alınan kriterler
5Değerleme yöntemleri, gelir, pazar değeri ve maliyet yöntemlerinin özellikleri
6Tarım arazilerinde değerleme, farklı yöntemlerin kullanımı
7Tarım işletmelerinde değerleme
8Ara sınav
9Meyve bahçelerinde değerleme
10Meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilerde değerleme
11Yapılarda değerleme
12Arsalarda değerleme
13Tarımsal kredi uygulamalarında değerleme
14Tarımda kirlilik zararlarının belirlenmesi
15Bilirkişilik ve bilirkişi raporu hazırlama
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Açlar, A., Çağdaş, V., 2008, Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara. 2) Akın, M.Y., 2001, Kamulaştırmada Bilirkişilik, T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Kozan Ofset, Ankara. 3) Gülten, Ş., 2000, Kıymet Takdiri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:202, Erzurum. 4) Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara. 5) Rehber, E., 2008, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Yayınları, Bursa. 6) The Appraisal Institute, 2001, The Appraisal of Real Estate,Twelfth Edition, Chicago, Illinois, USA. 7) Ventolo, W.L., Williams, M.R., 2001, Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Published by Dearbon, Inc., Chicago, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1         4   4 
ÖÇ2 444  4    4   
ÖÇ3 4444 4   4    
ÖÇ4     4    44   
ÖÇ5  4   3   3    
ÖÇ6 4 4  4   4    
ÖÇ7   4    4 4444 
ÖÇ8        4 44 4 
ÖÇ9           4  4
ÖÇ10          4   4
ÖÇ11           44  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr