Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
621004112009KIRSAL KALKINMAZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin kırsal kalkınma ve temel kavramları öğrenerek, Gerek kırsal kalkınma çalışmalarını ve yaklaşımlarını analiz edebilecek; gerekse kırsal kalkınma çalışmalarına destek verebilecek bilgi ve becerileri kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sevtap GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1Kırsal alanları ve problemlerini anlama ve analiz etme becerisi,
2Kırsal kalkınma çalışmaları, yaklaşımlar ve stratejilerini değerlendirme ve yorumlayabilme,
3Kırsal kalkınma çalışmalarının ülkeler açısından önemi ve kırsal kalkınma çalışmalarına neden olan faktörler hakkında fikir sahibi olma,
4Kırsal Kalkınma yaklaşımlarında meydana gelen değişimleri, paradigmaları, yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma,
5Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmaları ve yaklaşımlarını değerlendirme ve yorumlayabilme,
6AB’nde kırsal kalkınma politikaları ve politika değişimleri hakkında fikir sahibi olabilme,
7Türkiye-Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi hakkında bilgi sahibi olma,
8Kırsal kalkınmaya yönelik proje geliştirme esasları ile Kırsal kalkınma çalışmalarında izleme ve değerlendirme becerisini kazandırma,
9Dönem projeleri yazma deneyimleri ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisinin gelişmesi,
10Kırsal sorunlara çözümler üretebilecek analitik bakış açısının kazanılması,
11Kırsal kalkınmaya yönelik proje geliştirme, çözüm stratejileri belirleme konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesi,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Kırsal kalkınma ve temel kavramlar, kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler, 2. Kırsal alan tanımı ve Türkiye’de ve bazı ülkelerde kırsal alanlara ilişkin temel özellikler, 3. Kırsal kalkınma uygulamalarında temel çalışma alanları ve hedefleri, 4. Kırsal kalkınma çalışmalarına çalımlarının amaçları,araçları ve uygulanan yöntemler, 5. Kırsal kalkınma politika ve uygulamalarının temel özellikleri, 6. AB’nde kırsal kalkınma politikaları ve politika değişimleri, 7. Dünyada kırsal kalkınma politikalarında yanşan değişimler 8. Türkiye’de Kırsal kalkınma politikaları, uygulamaları ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 9. Türkiye’de uygulanmış ve uygulanmakta olan kırsal kalkınma projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 10. Kırsal kalkınmada potansiyel belirleme ve envanter çalışmaları, 11. Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi teknikleri, öncelik belirleme, risk analiz ve çözüm yaklaşımları, 12. Türkiye-Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı
2Kırsal kalkınma ve temel kavramları, kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler
3Kırsal alan tanımı ve Türkiye’de ve bazı ülkelerde kırsal alanlara ilişkin temel özellikler
4Kırsal kalkınma çalışmalarının amaçları,araçları ve uygulanan yöntemler
5Kırsal kalkınma politika ve uygulamalarının temel özellikleri,
6AB’nde kırsal kalkınma politikaları ve politika değişimleri
7Dünyada kırsal kalkınma politikalarında yaşanan değişimler
8Arasınav
9Türkiye’de Kırsal kalkınma politikaları, uygulamaları ve sonuçları
10Türkiye’de Kırsal kalkınma politika uygulamalarının sonuçlarının değerlendirilmesi
11Türkiye’de uygulanmış ve uygulanmakta olan kırsal kalkınma projeleri
12Türkiye’de uygulanmış ve uygulanmakta olan kırsal kalkınma projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi
13Kırsal kalkınmada potansiyel belirleme ve envanter çalışmaları
14Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi teknikleri, öncelik belirleme, risk analiz ve çözüm yaklaşımları-Konuk Konuşmacı
15Türkiye-Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BRYDEN J., HART, K.,2006, A New Aprpoach to Sustanible Rural Development in Europe, The Edwin Melen Pres. BRYDEN J.,2002, Rural Development Indicators and Diversity in the European Union, Economic Research Service,Washington D.C. CAMPLING,P., 2006, Agri-environmental Indicators, Basılmamış Notlar,Begium. CAMPLING,P., 2006, Indicators:Approach and methods,SADL,Belgium. CENA, F., El Desarollo Rural Sostenible,Departemento de Economia,Sociologia y Politica Agraria, Cordoba. DPT.,2010, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi,Ankara. GUİRAL,J.,2006, Programas de Desarollo Rural 2000-2006,Espana. HAY,K.,2001, Rural İndicators and Rural development, European Unioun. GÜNAYDIN,G.,2010,Tarım ve Kırsallkıta Dönüşüm,Tan kitaepevi, Ankara. OECD, 1994, Creatin Rural İndicators, Paris. OECD,1994, Territorial Indicators of Employment. Focusing on Rural Development, OECD, Paris. OECD,1998, Creating Rural İndicators for Shaping Territorial Policy, OECD, Paris. REFSGAARD,K., 2006,Rural Development Indicators, Basılmamış Notlar. ROYUELA, M.,A.,2006, Aproximacion a los Indicadores Ambientales:Conseto y Caracteristicas Basicas. MOSELEY, J.M.,2003,Rural Development: Principle and Practice, London: Sage. OZKAYA ve Diğ.,2002,GAP -Bölgesel Kalkınma İdaresinin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Planlama Ve Yatırımların Geliştirilmesinde Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, Yüceli Bölgesi Alan Çalışması Raporu,Mardin.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Proje Hazırlama120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama188
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1444 4  43 334  
ÖÇ2 4335  3    43 
ÖÇ3     44   5    
ÖÇ4      3   4    
ÖÇ5     3 43 4    
ÖÇ6     4    4 3  
ÖÇ734   4    4    
ÖÇ8    4  5545 3  
ÖÇ9333 4  5 45  53
ÖÇ10443 5 44445 443
ÖÇ11443 5 45445 443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr