Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701001221997YENİ TÜRK EDB.TEMEL BİLG.-IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Yeni Türk Edebiyatına ait temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Müberra Bağcı
Öğrenme Çıktıları
1Edebiyat biliminin doğasını kavrayabilme.
2Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili temel kavramları açıklayabilme.
3Yeni Türk Edebiyatının tarihçesini listeleyebilme.
4Yeni Türk Edebiyatının araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
5Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
6Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili temel kaynakları tanıyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeni Türk Edebiyatının kapsamı. Yeni Türk Edebiyatının araştırma yöntemleri. Yeni Türk Edebiyatının kaynakları. Batılılaşma hareketlerine genel bir bakış.Tanzimat yılları kültür hayatı. XIX. Yüzyılın ilk yarısında Türk edebiyatı.Tanzimat’ın ilk yıllarındaki önemli isimler ve eserleri (Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa, Akif Paşa, Ziya Paşa)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Yeni Türk Edebiyatının kapsamı, araştırma yöntemleriKaynak tarama, Kütüphane araştırması, İnternet taraması
3Kütüphaneler, Yeni Türk Edebiyatının temel kaynaklarıKaynak tarama, Kütüphane araştırması, İnternet taraması
4Batılılaşma kavramı ve 19. yy.da Batılılaşma Mustafa Sami Efendi, Avrupa RisalesiOkuma (Tanpınar, 37-64.)
5Tanzimat Fermanı, Abdülmecit devri, Reşit Paşa, Tercüme Odası, Encümen-i DanişOkuma (Tanpınar, 129-148.)
6Tanzimat İdeolojileri Islahat FermanıOkuma (Tanpınar, 151-158.)
7Cevdet Paşa, Münif Paşa Akif Paşa ve Adem KasidesiOkuma(Tanpınar, 159-183.) Metin çözümleme çalışmaları
8Ara sınav
9Ziya Paşa, EserleriOkuma (Tanpınar, 301-314; 328-333.)
10Ziya Paşanın Terci-i Bent’iOkuma (Tanpınar, 314-319.), Metin çözümleme çalışmaları
11Ziya Paşanın Terci-i Bent’iOkuma (Tanpınar, 314-319.), Metin çözümleme çalışmaları
12Ziya Paşanın Terkib-i Bent’iOkuma (Tanpınar, 314-319.), Metin çözümleme çalışmaları
13Ziya Paşanın Terkib-i Bent’iOkuma (Tanpınar, 319-322.), Metin çözümleme çalışmaları
14Ziya Paşa’nın Şiir ve İnşa makalesiOkuma (Tanpınar, 336-341), Metin çözümleme çalışmaları
15Ziya Paşa’nın Harabat önsözüOkuma (Tanpınar, 336-341), Metin çözümleme çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1988, Çağlayan Kitabevi/YKY. Yardımcı Kitaplar Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. cilt, Kültür Bakanlığı. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Yayını. Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt Neşriyat.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1              5         4    
ÖÇ2                      54     
ÖÇ3                    5    54  
ÖÇ4       3      3      54      
ÖÇ5       5             5      3
ÖÇ6       5             5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr