Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701001241997KOMPOZİSYON-IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türkçenin yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini öğrenerek bunların uygulamasının yapılmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yasin Kaya
Öğrenme Çıktıları
1Dil ve yazı arasındaki farkı kavrayabilme.
2Yazım kurallarının tarihini anlayabilme.
3Yazım kurallarını etkin bir biçimde kullanabilme.
4Noktalama işaretlerini öğrenebilme.
5Noktalama işaretlerini yazım içerisinde etkin bir şekilde kullanabilme.
6Günlük hayatta yapılan yazım ve noktalama yanlışlarını en aza indirme yolunda bilinç geliştirebilme.
7Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru bir biçimde kullanılması için bilgileri çevreye etkin bir biçimde aktarabilme.
8Sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığını edinebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yazım kuralları, yazım sırasında sıkça yapılan hatalar, bazı söz ve eklerin yazımı, büyük harflerin kullanıldığı yerler, birleşik sözlerin yazımı, alıntı sözlerin yazımı, yabancı özel adların yazımı, noktalama işaretleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Dil nedir? Dil aileleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeriOkuma 1. bölüm (4. ve 36-40. sayfalar)
3Yazım kurallarına girişOkuma 1. bölüm (150 sayfa)
4Yazım sırasında sıkça hata yapılan sözlerOkuma 1. bölüm (152. sayfa)
5Bazı söz ve eklerin yazımıOkuma 1. bölüm (153. sayfa)
6Büyük harflerin kullanıldığı yerler Okuma 1. bölüm (155. sayfa)
7Birleşik sözlerin yazımıOkuma 1. bölüm (157. sayfa)
8Ara sınav
9Türkçenin alıntı yaptığı dillerle ilişkileri ve alıntı sözlerin yazımıOkuma 1. bölüm (157-158. sayfalar)
10Özel ad kavramı, özel adların yazımı, yabancı özel adların yazımıOkuma 1. bölüm (158. sayfa)
11Noktalama işaretlerine giriş, noktalama işaretlerinin tarihiOkuma 1. bölüm (158. sayfa)
12Nokta, virgül ve noktalı virgülün kullanıldığı yerlerOkuma 1. bölüm (158-160. sayfalar)
13İki nokta, üç nokta ve soru işaretinin kullanıldığı yerlerOkuma 1. bölüm (160-161. sayfalar)
14Ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, tırnak ve tek tırnak işaretinin kullanıldığı yerlerOkuma 1. bölüm (161-162. sayfalar)
15Denden işareti, yay ayraç, köşeli yay ayraç ve kesme işaretinin kullanıldığı yerlerOkuma 1. bölüm (163-164. sayfalar)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Demir, N.-Yılmaz, E. (2009). Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Nobel Yay.. Yardımcı Kitaplar: Adalı, O. (1982). Yüksek Öğrenimde Sözlü ve Yazılı Anlatım, İzmir: Aydın Yay. Özkan, M.-Esin, O.-Tören, H. (2001). Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım İstanbul: Filiz Kitabevi. Korkmaz, Z.-Akalın, M.- Ercilasun A. B.- Gülensoy T.- Zülfikar H.- Parlatır, İ.- Birinci N. (1997). Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: YÖK Matbaası. Türk Dil Kurumu, (2009). Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ12                            
ÖÇ22                            
ÖÇ32                            
ÖÇ42                            
ÖÇ52                            
ÖÇ62                            
ÖÇ72                            
ÖÇ82                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr