Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701001331997YENİ TÜRK EDB.TEMEL BİLG.-IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Yeni Türk Edebiyatına ait temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Müberra Bağcı
Öğrenme Çıktıları
1Edebiyat biliminin doğasını kavrayabilme.
2Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili temel kavramları açıklayabilme.
3Yeni Türk Edebiyatının tarihçesini listeleyebilme.
4Yeni Türk Edebiyatının araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
5Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
6Yeni Türk Edebiyatıyla ilgili temel kaynakları tanıyabilme.
7Türk edebiyatına yeni giren edebi türleri tanıyabilme.
8Tanzimat ın ilk dönemindeki önemli şairleri tanıyabilme
9Tanzimatın ilk dönemindeki önemli metinleri yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Batı'dan yapılan ilk tercümeler. Edebi türlerin gelişmesi. Roman, tiyatro, hikâye, tenkit ve deneme. Tanzimat'ın ilk dönemindeki önemli isimler ve eserleri (İbrahim Şinasi Efendi, Namık Kemal)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yeni Osmanlılar Cemiyeti Ali SuaviOkuma, (Tanpınar, 216-248.)
2Edebi Türlerin GelişmesiOkuma (Tanpınar, 249-300.)
3Şinasi eserleri, fikirleri, gazeteciliği Okuma (Tanpınar, 183-213.)
4Şinasi, Münacat şiiri Metin çözümleme çalışmaları
5Şinasi, Reşit Paşa kasideleriMetin çözümleme çalışmaları
6Şinasi, Reşit Paşa kasideleriMetin çözümleme çalışmaları
7Şinasi, Şair EvlenmesiOkuma (Tanpınar, 205-208.) Metin çözümleme çalışmaları
8Ara sınav
9Namık Kemal, eserleri, fikirleri, gazeteciliğiOkuma (Tanpınar, 342-371; 411-442.)
10“Lisân-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” makalesiMetin çözümleme çalışmaları
11Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi Metin çözümleme çalışmaları
12Namık Kemal, Vatan MersiyesiMetin çözümleme çalışmaları
13Namık Kemal, Vatan Şarkısı Metin çözümleme çalışmaları
14Namık Kemal, VaveylaMetin çözümleme çalışmaları
15Namık Kemal’in TiyatrolarıOkuma (Tanpınar, 377-399.)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1988, Çağlayan Kitabevi/YKY. Yardımcı Kitaplar Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1 - Tanzimat’tan Cumhuriyete, Dergâh Yayınları. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1-2-3, Dergâh Yayınları. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergah Yayınları. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. cilt, Kültür Bakanlığı. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Yayını. Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt Neşriyat.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1              5         4    
ÖÇ2                      54     
ÖÇ3                     5   54  
ÖÇ4       3      3      54      
ÖÇ5       5             5       
ÖÇ6       5             5       
ÖÇ7                       5 44 4
ÖÇ8                    5    4   
ÖÇ9                    5  5443 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr