Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701001351997KOMPOZİSYON-IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türkçenin yazılı ve sözlü anlatım türlerini öğrenmesini sağlayarak bunlar arasındaki ilişkileri ve bu türlerin özelliklerini kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yasin Kaya
Öğrenme Çıktıları
1Sözlü ve yazılı anlatım terimlerini kavrayabilme
2Yazı türlerini ayırt edebilme
3Bilgi aktarımına yönelik türleri kavrayabilme
4Gerçek yaşamdan söz eden türleri öğrenebilme
5Yazınsal ağırlıklı türleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sözlü ve yazılı anlatım, şiir türü ve özellikleri, öykü türü ve özellikleri, roman türü ve özellikleri, tiyatro ve özellikleri, deneme ve özellikleri, gezi yazısı ve özellikleri, röportaj ve özellikleri, anı türü ve özellikleri, makale türü ve özellikleri, eleştiri ve özellikleri, özgeçmiş, mektup ve dilekçe.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, önemi ve kurallarDers içeriğinin incelenmesi
2Yazılı ve sözlü anlatım türleriŞiir türleri hakkında örnek metinlerin okunması
3Öykü türü ve özellikleriTürk ve dünya edebiyatından öykü türünde metin örneklerinin incelenmesi
4Roman türü ve özellikleriTürk edebiyatında roman incelemeleri hakkında yazılmış kaynakları değerlendirme
5Tiyatro türü, tarihçesi ve özellikleriTiyatro metinlerini inceleme
6Deneme türü ve özellikleriDünya ve Türk edebiyatında deneme türündeki metinleri okuma ve değerlendirme
7Gezi yazısı ve özellikleriGezi türünde metinlerin okunması
8Vize sınavı
9Bilgi aktarımına yönelik türler ve özellikleriAdalı, O. (1982). Yüksek Öğrenimde Sözlü ve Yazılı Anlatım, İzmir: Aydın Yay., 205-207.
10Fıkra türü ve özellikleriÇeşitli dergi ve gazetelerdeki fıkra yazılarını değerlendirme
11Makale türü ve özellikleriBilimsel makale ve gazete makalelerini metinler üzerinden karşılaştırma
12Röportaj türü ve özellikleriEdebiyat dünyasının önemli kişileri ile yapılmış röportaj örneklerini inceleme
13Eleştiri türü, çeşitleri ve özellikleriEleştiri ve ünlü eleştirmenlerle ilgili yayınların değerlendirilmesi
14Konuşma türleri ve özellikleriAdalı, O. (1982). Yüksek Öğrenimde Sözlü ve Yazılı Anlatım, İzmir: Aydın Yay., 214-218.
15Konferans, panel, açık oturum ve özellikleriKonferans, panel ve açık oturumun değerlendirilmesi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Demir, N.-Yılmaz, E. (2009). Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Nobel Yay. Yardımcı Kitaplar: Adalı, O. (1982). Yüksek Öğrenimde Sözlü ve Yazılı Anlatım, İzmir: Aydın Yay. Özkan, M.-Esin, O.-Tören, H. (2001). Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım İstanbul: Filiz Kitabevi. Korkmaz, Z.-Akalın, M.- Ercilasun A. B.- Gülensoy T.- Zülfikar H.- Parlatır, İ.- Birinci N. (1997). Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: YÖK Matbaası. Türk Dil Kurumu, (2009). Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik10110
Makale Kritik Etme717
Bireysel Çalışma9218
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1       3                    4
ÖÇ2       3                    4
ÖÇ3       3                    4
ÖÇ4       3                    4
ÖÇ5       3                    4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr