Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002132009TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ-IIIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı Türk dilinin tarihini incelemektir. Bu bağlamda, Türkçenin tarihi ses ve şekil bilgisi, Eski Türkçe dönemi olarak adlandırılan Köktürk ve Uygur devrelerinden itibaren günümüz Türk şiveleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa ÖNER
Öğrenme Çıktıları
1Dil olgusu kavramını anlayabilme.
2Dil aileleri ve Türkçenin bu bağlamda yerini kavrayabilme.
3Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkı anlayabilme.
4Türkçenin tarihî ses yapısı hakkında genel ölçütleri kavrayabilme.
5Türkçenin tarihî şekil yapısının temellerini yazabilme.
6Türkçenin tarihî ses ve şekil konuları temelinde çözümlemeler yapabilme.
7Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
8Günlük hayatta Türkçenin kullanımı ile edinilen bilgiler arasında bağlantılar oluşturabilme.
9Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili, Sesin tanımı, türleri ve sınıflandırılması, Türkçedeki tarihî ses olayları ve özellikleri, Türkçe sözlerin özellikleri, Türkçe sözlerdeki tarihî ses değişimleri, Türkçe sözlerin yapı özellikleri, Türkçenin yapım ekleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Türk yazı dilinin tarihî gelişimiOkuma 1. bölüm (11-13. sayfalar)
3Batı Türkçesinin tarihî ve çağdaş yayılım alanı ve başlıca yazı dilleriOkuma 1. bölüm (13-25. sayfalar)
4Türkçedeki başlıca tarihî ses değişmeleri, konsonantlardaki düzenli-düzensiz değişimlerOkuma 1. bölüm (29-37. sayfalar)
5Vokallerdeki düzenli-düzensiz değişimlerOkuma 1. bölüm (37-75. sayfalar)
6Türkçenin tarihî isimden isim yapma ekleriOkuma 2. bölüm (145-169. sayfalar)
7Tarihî ve çağdaş isimden isim yapma eklerinin karşılaştırmalı incelemeleriOkuma 2. bölüm (145-169. sayfalar)
8Ara sınav
9İsimden fiil yapma; ekler, yardımcı fiiller, konuların tarihî ve çağdaş karşılaştırmalı incelemesiOkuma 2. bölüm (169-174. sayfalar)
10Fiilden isim yapma ekleri ile vasıf ve partisip eklerinin tarihî olarak incelenmesiOkuma 2. bölüm (175-189. sayfalar)
11Türkçede çatı kavramı ve fiilden fiil yapma eklerinin tarihî olarak ele alınmasıOkuma 2. bölüm (190-204. sayfalar) Ek-kök çözümleme uygulamaları
12Tarihî düzlemde anlam veya görev bakımından kelimeler, isimler, isim işletme ekleri, isim çekim ekleriOkuma 2. bölüm (205-232. sayfalar)
13Sıfatlar, zarflar, eşitlik, vasıta ve yön hallerinin tarihî ve çağdaş olarak incelenmesiOkuma 2. bölüm (233-249. sayfalar)
14Fiiller, dilbilgisinde zaman ve şahıs kavramları, fiil çekim ekleri konularının tarihî düzlemde incelenmesiOkuma 2. bölüm (266-314. sayfalar)
15Fiillerin çekimsiz şekilleri (fiil işletme ekleri), partisip ve gerundium kavramları ve eklerinin tarihî incelemesiOkuma 2. bölüm (315-328. sayfalar) Ek-kök çözümleme uygulamaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Ergin, M. (1993). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınevi. Yardımcı Kitaplar: Karamanlıoğlu, A. F. (1994). Türk Dili, Ankara: Beşir Yay. Karaağaç, G. (2009). Dil, Tarih ve İnsan, İstanbul: Kesit Yay. Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara, TDK yay. Hacıeminoğlu, N. (1971). Türk Dilinde Edatlar, Ankara MEB yay. Ercilasun, A. B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  44               3         
ÖÇ2  5                          
ÖÇ3 5 4                         
ÖÇ4  55 5                       
ÖÇ5  555                        
ÖÇ6  555                        
ÖÇ74 44444                      
ÖÇ8  3                          
ÖÇ9  3 4 4                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr