Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002141997ESKİ TÜRKÇE-IZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı Türklerin kurduğu en eski devletlerden biri olan II. Köktürk Kağanlığı döneminde yazılan Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını, karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemlerine göre incelemek ve Türkçenin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz diziminin geçirdiği evreleri izlemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
1Eski Türkçe adı verilen dönemi kavrayabilme
2Türkçenin en eski dil bulgularını açıklayabilme
3Bu bulgulardaki dil ögelerini analitik düzeyde açıklayabilme
4Eski Türkçe dil ögelerini karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemleriyile açıklayabilme.
5Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme.
6Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
7Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
8Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme.
9Eski Türk dili ve yeni Türk dili arasında karşılaştırma yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Türk dilinin coğrafi ve tarihsel yayılım alanı; Eski Türk dili metinleri; bu metinlerin çözümlemesi, açıklanması; metinler arasındaki ilişki; tarihsel diyalektoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve kapsamıTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Eski Türkçe dersinin kaynaklarıKaynakça oluşturma
3Eski Türk dilinin tarihsel ve coğrafi çerçevesi Sunulu anlatım
4Eski Türk dili metinlerinin tanımıSunulu anlatım
5Eski Türkçe Metinlere Giriş ve Eski Türkçenin ses bilgisiOkuma (Kül Tigin Yazıtı, Doğu Yüzünden)
6Eski Türkçenin sözcük yapımında gören alan ekler Okuma (Kül Tigin Yazıtı, Doğu Yüzünden)
7Eski Türk dilinin durum ekleriOkuma (Kül Tigin Yazıtı, Doğu Yüzünden)
8Ara sınav
9Eski Türk dilinde edat ve bağlaçlarOkuma (Bilge Kağan Yazıtı’ndan)
10Eski Türk dilinde çekim kategorileri IOkuma (Bilge Kağan Yazıtı’ndan)
11Eski Türk dilinde çekim kategorileri IIOkuma (Bilge Kağan Yazıtı’ndan)
12Eski Türk dilinde zaman kipleri IOkuma (Bilge Kağan Yazıtı’ndan)
13Eski Türk dilinde zaman kipleri IIOkuma (Bilge Kağan Yazıtı’ndan)
14Eski Türk dilinde tasarlama kipleri IOkuma (Bilge Kağan Yazıtı’ndan)
15Eski Türk dilinde tasarlama kipleri IIOkuma (Bilge Kağan Yazıtı’ndan)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Muharrem Ergin (1999), Orhun Abideleri, Boğaziçi: İstanbul. H. Şirin User (2009), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Kömen: Konya. Yardımcı Kitaplar: Anna Maria von Gabain (2000), Eski Türkçenin Grameri, TDK: Ankara Talat, Tekin (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara A. Bican Ercilasun (2009), Türk Dili Tarihi, Akçağ: Ankara Osman Fikri Sertkaya (1995), Göktürk Tarihinin Meseleleri, TKAE: Ankara Marcel Erdal (2004), A Grammar of Old Turkic, Brill Leiden, Boston
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ15                            
ÖÇ2  4                          
ÖÇ3   3                         
ÖÇ4   5                         
ÖÇ5       5                     
ÖÇ6       5                     
ÖÇ7       3                     
ÖÇ8       3                     
ÖÇ9   54                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr