Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002181997TÜRK HALK EDB.(DES.-EFSANE)-IZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mit ve destan türlerinin genel özellikleri, yapısı ve çeşitlerinin açıklanması; mit ve destanların teşekküllü bağlamında Türk Dünyası destan örnekleri ile Dede Korkut Hikayelerinin incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Destan terimi ve kavramını açıklayabilme.
2Destanların teşekkül aşamaları ve yollarını kavrayabilme
3Destan dünyasına özgü kuralları tanıyabilme ve destan örnekleri üzerinde bu kuralları açıklayabilme.
4Doğal ve yapma destanlar arasındaki farkın çeşitli Türk Dünyası destanlarını okuyup inceleyerek kavrayabilme.
5Dede Korkut’un yazıya geçirildiği dönemin hem konularına, hem de şekil özelliklerine olan etkisini tespit edebilme ve bu konuda bir taslak hazırlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Efsane ve mit kavramları; destan türleri; mit ve destan türlerinin oluşumu; Türk Dünyası destanlarından örnekler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Efsane ve mit terimi/kavramı üzerine bilgi aktarma ve tartışmalar. Eliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992
2Destan dünyasına özgü kuralların verilmesi ve Türk Dünyası destanlarından örneklerle pekiştirilmesiTogan, Zeki Velidi; Türk Destanının Tasnifi-I; Atsız Mecmua; İstanbul 1931 / Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003
3Destan dünyasına özgü kuralların verilmesi ve Türk Dünyası destanlarından örneklerle pekiştirilmesi; Oğuz Destanının Uygur varyantının incelenmeye başlanmasıÇobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003/ Atsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941
4Oğuz Destanının Uygur varyantının incelenmesine devam edilmesi.Atsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941/ Bayat, Fuzuli; Oğuz Destan Dünyası( Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü); Ötüken Yay:663, Kültür Serisi:317; İstanbul 2006
5Oğuz Destanı’nın Farsça nüshasının incelenmesiAtsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941/ Bayat, Fuzuli; Oğuz Destan Dünyası( Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü); Ötüken Yay:663, Kültür Serisi:317; İstanbul 2006
6Oğuz Destanı’nın Uygur ve Farsça nüshalarının içerik, epik kurallar ve ortaya çıkış dönemi bakımından karşılaştırılması.Atsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941/ Bayat, Fuzuli; Oğuz Destan Dünyası( Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü); Ötüken Yay:663, Kültür Serisi:317; İstanbul 2006
7Türk Dünyası Epik destanlarının konularına göre tasnifi ve bu konudaki çeşitli çalışmaların tanıtımı. Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003/ Kasapoğlu Çengel, Hülya; Kırgız Türkleri Edebiyatı; Türk Dünyası El Kitabı; Ankara 1998
8Kırgız epik destan geleneği bağlamında gerek destan anlatıcıları, gerekse destan söyleme geleneği üzerinde tartışmalar. Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003/ Kasapoğlu Çengel, Hülya; Kırgız Türkleri Edebiyatı; Türk Dünyası El Kitabı; Ankara 1998
9Kırgız destanlarından mitik bir destan olan Kococaş Destanı’nın A. Üsönbayev varyantının incelenmeye başlanması.Köse (Yayın), Nerin; Kocacaş Destanı; Milli Folkor Yay:16, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara 2002/ Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008
10Ara Sınav
11Kococaş Destanı’nın Üsönbayev varyantının bitirilmesi ve destandaki mitik unsurların tespiti.Köse (Yayın), Nerin; Kocacaş Destanı; Milli Folkor Yay:16, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara 2002/ Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008
12Kırgız Destanlarından Ak Möör ile ilgili tanıtım ve destanın teşekkül şekli, dönemi, türü hakkında tartışmalar.Köse (Yayın), Nerin; Ak Möör Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2004 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008
13Ak Möör Destanı’nın bitirilmesi, bu destanının Kocekov varyantının destanın teşekkülündeki rolü konusunda tartışmalar.Köse (Yayın), Nerin; Ak Möör Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2004
14Ak Möör Destanı ile Kococaş Destanı arasındaki fark ve benzerlikler üzerinde durma.Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003/ Köse (Yayın), Nerin; Ak Möör Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2004 / Köse (Yayın), Nerin; Kocacaş Destanı; Milli Folkor Yay:16, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara 2002
15Türk Destanlarında zaman ve mekan kavramının Kocacaş ve Ak Möör Destanı’ndaki yansımaları üzerinde tartışmalar.İbrayev, Şakir; Destanın Yapısı (Çev. Ali Abbas Çınar); Atatürk Kültür Merkezi Yay:160; Ankara 1998/ Köse (Yayın), Nerin; Kocacaş Destanı; Milli Folkor Yay:16, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara 2002/ Köse (Yayın), Nerin; Ak Möör Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2004
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Boratav, P. Naili; Köroğlu Destanı. İstanbul: Adam Yayıncılık, 1984 Boratav, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul1988 Togan, Zeki Velidi; Türk Destanının Tasnifi-I; Atsız Mecmua; İstanbul 1931 Bayat, Fuzuli; Oğuz Destan Dünyası( Oğuznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü); Ötüken Yay:663, Kültür Serisi:317; İstanbul 2006 Atsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941 Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003 Kasapoğlu Çengel, Hülya; Kırgız Türkleri Edebiyatı; Türk Dünyası El Kitabı; Ankara 1998 Eliade, Mircae; Mitlerin Özellikleri (Çev. Sema Rifat); Simavi Yay. Deneme İnceleme Dizisi:13; İstanbul 1992 Köse (Yayın), Nerin; Kocacaş Destanı; Milli Folkor Yay:16, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara 2002 Köse (Yayın), Nerin; Ak Möör Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2004 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-II; Üniversiteliler Ofset; İzmir 2010 İbrayev, Şakir; Destanın Yapısı (Çev. Ali Abbas Çınar); Atatürk Kültür Merkezi Yay:160; Ankara 1998 İNAN, Abdulkadir; Makaleler ve İncelemeler I-II; TTK Yay; Ankara 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma310
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma310
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Tartışma21,53
Gözlem21,53
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma326
Proje Hazırlama339
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24,59
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma28,517
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ12 1 44345555       33        
ÖÇ2323 44334555        3        
ÖÇ3   333 45555        22       
ÖÇ4442 34335555       44       5
ÖÇ5442 34335555       44       5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr