Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002222009TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMMERİ-IVZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı Türk dilinin tarihsel geçmişi hakkında bilgi vermektir. Türkçenin genel tarihsel morfolojisi ve söz dizimi bu derste inlenecektir. Bu bağlamda, Türkiye Türkçesi edebî metinleri söz dizimi açısından uygulamalı olarak tahlil edilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa ÖNER
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Türkçesinde kelime gruplarının yapısını ve türlerini açıklayabilme.
2Türkiye Türkçesinde ekler ile söz dizimi arasındaki bağlantıları kavrayabilme.
3Türkiye Türkçesinde cümle konusunu kavrayabilme.
4Türkiye Türkçesinin cümle ve kelime grupları konuları ile ilgili çözümlemeler yapabilme
5Kütüphane araştırması yapabilme.
6Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
7Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Türkçesinde edatlar ve çeşitleri, kelime grupları hakkında genel bilgiler ve kelime gruplarının türleri, işlevleri, Türkiye Türkçesinde cümlenin en genel tanımı, cümleyi oluşturan unsurlar ve özellikleri, cümle türleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarDers içeriğinin incelenmesi
2Türkçede edatların kökeni, isimlerle ve fiillerle yapılan edatların yapılarıOkuma 2. bölüm (328-344. sayfalar)
3Son çekim edatlarının tarihî incelemesi, kullanışlarına göre son çekim edatlarıOkuma 2. bölüm (344-348. sayfalar)
4İşlevlerine göre tarih ve çağdaş son çekim edatlarıOkuma 2. bölüm (348-352. sayfalar)
5Tarihî ve çağdaş Türkçede morfo-sentaktik ilişkiler, cümle ögelerinin ekler yardımıyla tanımlanmasıOkuma 3. bölüm (353-355. sayfalar)
6Kelime grupları ve özellikleri, isim kökenli kelime gruplarının tarih ve çağdaş incelenmesiOkuma 3. bölüm (355-375. sayfalar) Cümle çözümleme uygulamaları
7Fiil kökenli kelime gruplarının tarihî ve çağdaş karşılaştırılması Okuma 3. bölüm (355-375. sayfalar) Cümle çözümleme uygulamaları
8Ara sınav
9Türkiye Türkçesinde birleşik fiiller, isimlerle kurulan birleşik fiiller, fiillerle kurulan birleşik fiiller ve iktidarî fiil konularının tarihî ve çağdaş incelemesiOkuma 3. bölüm (364-366. sayfalar)
10Türkiye Türkçesinde cümlenin özellikleri ve oluşma şartlarıOkuma 3. bölüm (376. sayfa)
11Cümlenin ögeleri ve özellikleri, tarihî ve çağdaş karşılaştırmasıOkuma 3. bölüm (376-380. sayfalar)
12İsim cümlesi ve fiil cümlesi, tarihî ve çağdaş Türkçede ana yardımcı fiilOkuma 3. bölüm (297. ve 379-382. sayfalar)
13Basit ve birleşik cümle, birleşik cümlenin türleri, cümle türlerinin tarihî ve çağdaş durumlarıOkuma 3. bölüm (382-384. sayfalar)
14Cümle ögeleri ve kelime grupları ile ilgili uygulamalarMetinler üzerinde uygulama
15Cümle ögeleri ve kelime grupları ile ilgili uygulamalarMetinler üzerinde uygulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Ergin, M. (1993). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay. Yardımcı Kitaplar: Karamanlıoğlu, A. F. (1994). Türk Dili, Ankara: Beşir Yay. Karaağaç, G. (2009). Türkçenin Söz Dizimi, İstanbul: Kesit Yay. Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Karahan , L. (2005). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yay. Hacıeminoğlu, N. (1971). Türk Dilinde Edatlar, Ankara MEB yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  45                         
ÖÇ2  45                         
ÖÇ3  45                         
ÖÇ4  45 5                       
ÖÇ5       5                     
ÖÇ644444                        
ÖÇ7  44                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr