Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002231997ESKİ TÜRKÇE-IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, II. Köktürk Kağanlığı döneminde yazılan ve Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarından diyalektolojik farkları bulunan Tonyukuk yazıtını, karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemlerine göre incelemek ve Türkçenin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz diziminin geçirdiği evreleri izlemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
1Eski Türkçedeki ağız farklılıklarını kavrayabilme
2Ağız farklılıklarını ses, biçim ve sözcük temellerinde açıklayabilme
3Tonyukuk yazıtındaki dil ögelerini analitik düzeyde açıklayabilme
4Tonyukuk yazıtındaki dil ögelerini karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemleriyile açıklayabilme.
5Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme.
6Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
7Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
8Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme.
9Eski Türk dili ve yeni Türk dili arasında karşılaştırma yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Türk dilinin coğrafi ve tarihsel yayılım alanı; Eski Türk dili metinleri; bu metinlerin çözümlemesi, açıklanması; metinler arasındaki ilişki; tarihsel diyalektoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve kapsamıDers içeriğinin incelenmesi
2Tonyukuk Yazıtı hakkında bilgiKaynakça oluşturma
3Tonyukuk Yazıtı’nın çağdaşı olan diğer yazıtlardan farkı Okuma (Tonyukuk yazıtından)
4Tonyukuk Yazıtı’nın ses özellikleri IOkuma (Tonyukuk yazıtından)
5Tonyukuk Yazıtı’nın ses özellikleri IIOkuma (Tonyukuk yazıtından)
6Tonyukuk Yazıtı’nın biçim özellikleri IOkuma (Tonyukuk yazıtından)
7Tonyukuk Yazıtı’nın biçim özellikleri IIOkuma (Tonyukuk yazıtından)
8Ara sınav
9Tonyukuk Yazıtı’nda fiil çekimi IOkuma (Tonyukuk yazıtından)
10Tonyukuk Yazıtı’nda fiil çekimi IIOkuma (Tonyukuk yazıtından)
11Tonyukuk Yazıtı’nda isim çekimi IOkuma (Tonyukuk yazıtından)
12Tonyukuk Yazıtı’nda isim çekimi IIOkuma (Tonyukuk yazıtından)
13Tonyukuk Yazıtı’nda cümle kuruluşları IOkuma (Tonyukuk yazıtından)
14Tonyukuk Yazıtı’nda cümle kuruluşları IIOkuma (Tonyukuk yazıtından)
15Tonyukuk Yazıtı’nda edat ve bağlaçlarOkuma (Tonyukuk yazıtından)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Muharrem Ergin (1999), Orhun Abideleri, Boğaziçi: İstanbul. Talat Tekin (1997), Tunyukuk Yazıtı, Simurg: İstanbul. H. Şirin User (2009), Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi, Kömen: Konya. Yardımcı Kitaplar: Giraud, R. (1961), L’inscription de Baïn Tsokto, Édition Critique, Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonnevue. Anna Maria von Gabain (2000), Eski Türkçenin Grameri, TDK: Ankara Talat, Tekin (2000), Orhon Türkçesi Grameri, Ankara Rybatzki, V. (1997), Die Toñuquq-Inschrift, Szeged, Studia Uralo-Altaica 40. Osman Fikri Sertkaya (1995), Göktürk Tarihinin Meseleleri, TKAE: Ankara Marcel Erdal (2004), A Grammar of Old Turkic, Brill Leiden, Boston
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ15                            
ÖÇ2  4                          
ÖÇ3   3                         
ÖÇ4   5                         
ÖÇ5       5                     
ÖÇ6       5                     
ÖÇ7       3                     
ÖÇ8       3                     
ÖÇ9   54                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr