Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002251997ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klâsik Türk Edebiyatının ön klâsik evresi olan 15. yüzyılın önemli temsilcileri, eserleri ve genel görünümü açısından kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
1XV. yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli temsilcilerini sayabilme
2XV. yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli eserlerini sayabilme
3XV.yy.da Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri okuyabilme
4XV.yy.ın siyasi ve sosyal görünümünü tanımlayabilme
5XV.yy. edebi görünümü hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
15. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özellikleri ve sahaları. 15.yy.lın sosyo-politik durumu. Ortaasya, Azeri ve Anadolu sahalarında edebi görünüm.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar. XV. Yüzyıl Türk Edebiyatı için genel biyografik ve bibliyografik kaynaklar hakkında bilgiler.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi.
2XV. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özellikleri ve sahaları hakkında bilgiler.Okuma (Genç 2007: s. 276)
3Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı Timurlular Sahası Türk Edebiyatı: Siyasi ve sosyal görünüm, edebi görünüm: Ali Şîr Nevâî, Hüseyin Baykara, Lütfî, Sekkâkî, Mirza Haydar Harezmî, Yusuf Emîrî, Atayî Altınordu Sahası Türk Edebiyatı
4Azerî Sahası Türk Edebiyatı: Siyasi ve Sosyal Görünüm, edebi görünüm: Habîbî, Hamîdî
5Anadolu-Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı: Siyasi ve sosyal görünüm, edebi görünüm Ahmed-i Dâî, Şeyhî
6Ahmed Paşa, Necâtî
7Atâyî, Nizâmî, Melîhî
8Zeynep Hatun, Mihrî Hatun, Mesîhî, Sarıca Kemal, Aşkî, Cafer Çelebi
9Türkî-i Basit : Aydınlı Visâlî
10Ara sınav
11Hükümdar Şairler: Murâdî (II.Murad), Avnî (Fatih Sultan Mehmet), Adlî (II.Bayezid), Cem Sultan, Harîmî (Şehzade Korkut)Kütüphane ve internet araştırması
12Menevî Edebiyatı
13Tekke- Tasavvuf Edebiyatı: Hacı Bayram-ı Velî, Şeyh Elvan-ı Şirâzî, Eşrefoğlu RumîKütüphane ve internet araştırması
14Nazire Mecmuaları
15Nesir: Sade Nesir (Mercimek Ahmed, Ahmed-i Dâî, Firdevsî-i Rûmî), Orta Nesir (Âşık Paşa-zade, Ali Şir Nevâî), Sanatlı Nesir (Sinan Paşa).Kütüphane ve internet araştırması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akpınar, Y.(1994): Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul. Caferoğlu, A.(1984): Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul. Genç, İlhan (2007): Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, İzmir. Kocatürk, Vasfi Mahir (1964): Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara. Şentürk, Ahmet Atilla – Ahmet Kartal (2004): Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul. Timurtaş, Faruk K. (1992): “XIII-XV. yy.lar”, Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14114
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             5 5             
ÖÇ2             5 5             
ÖÇ3 5             3             
ÖÇ4             5 5             
ÖÇ5             5 5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr