Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002271997TÜRK HALK EDB.(DEST.-EFSANE)-IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dede Korkut Kitabı’nın konusu, şekil ve tür özellikleri; Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyelerin Türk dünyası edebiyatındaki yeri ve önemi yanı sıra Kurmanbek ve Manas Destanları’nın Kırgız epik dünyası açısından öneminin kavranması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Kurmanbek Destanı’nın Kırgız epik geleneğindeki yeri ve önemi ile destan kahramanının gerçekte de yaşayıp yaşamadığının kaynaklar eşliğinde tanıyabilme.
2Manas Destanı’nın Türk Dünyası epik geleneğindeki yerini açıklayabilme, Manas’ın yaşadığı dönem ile Manas’taki kahramanlardan bazılarının başka Türk Destanlarında da görülmesinin nedenini kavrayabilme.
3Manas üzerine yapılan çalışmaların içeriği ve belirtilen fikirlerin doğruluğunu kavrayarak açıklayabilme.
4Dede Korkut üzerine yapılan çalışmalara dayanarak söz konusu eserin nüshalarının tanıyabilme ve Türk Dünyası folkloru açısından önemini kavrayabilme.
5Dede Korkut hikayelerinin şekil ve üslup özellikleri yanı sıra konularını ve bunu sağlayan özellikleri metin üzerinde çözebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dede Korkut Kitabı; Dede Korkut Kitabının konusu; Dede Korkut Kitabı’nın biçim ve tür özellikleri; Türk Halk edebiyatında Dede Korkut’un yeri; Manas Destanı; Manas Destanı’nın Kırgız edebiyatındaki yeri ve önemi; Kurmanbek Destanı; Bu destanlar üzerine yapılan çalışmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kurmanbek Destanı’nın tanıtımı, Kurmanbek’in yaşayıp yaşamadığının çeşitli kaynaklara dayanarak tartışılmasıKöse, (Yayın), Nerin; Kurmanbek Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2005 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008
2Kurmanbek Destanı’nın Kalık Akiyev varyantının incelenmesine başlanması.Köse, (Yayın), Nerin; Kurmanbek Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2005 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008
3Kurmanbek Destanı’nın türü ve bunu sağlayan epik özellikler üzerinde konuşulmasıKöse, (Yayın), Nerin; Kurmanbek Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2005 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008
4Manas Destanı’nın Kırgız epik geleneği içindeki yeri ve önemi; Manas ile ilgili Kırgızlarda türeyen terimler ve kavramlar üzerinde tartışmalar.Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003 Kasapoğlu Çengel, Hülya; Kırgız Türkleri Edebiyatı; Türk Dünyası El Kitabı; Ankara 1998
5Manas Destanı’nın varyantlarının tanıtımı, özellikleri ve Manas Destanı üzerinde yapılan çalışmalar.Yıldız, Naciye; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yay: 623, Ankara 1995 Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003
6Manas Destanı’nın Radloff varyantının incelenmesine başlanmasıYıldız, Naciye; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yay: 623, Ankara 1995
7Manas Destanı’nın Radloff varyantının bitirilmesi ve bu destana ait kült olan değerler üzerinde tartışmalar.Yıldız, Naciye; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yay: 623, Ankara 1995/ Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008
8Manas Destanı’nın K. Yusupov varyantının incelenmesine başlanması; söz konusu destanın şekil özellikleri ve nedeni.YUSUPOV, Keneş; Manas Destanı (Ttü. Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN-Alimcan İNAYET); AKM yay. Sayı:96; Ankara 1995
9Manas Destanı’nın Radloff ve Yusupov varyantının karşılaştırılması.YUSUPOV, Keneş; Manas Destanı (Ttü. Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN-Alimcan İNAYET); AKM yay. Sayı:96; Ankara 1995/ Yıldız, Naciye; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yay: 623, Ankara 1995
10Ara sınav
11Dede Korkut hikayelerinin teşekkül tarihi ile coğrafyası; bu konuda yapılan çalışmalar.Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: Tdk Yayını, 1994/ Boratav, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul1988
12Dede Korkut hikayelerinin nüshalarının tanıtımı; bu konuda yapılan çalışmalar.Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: Tdk Yayını, 1994/ Boratav, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul1988
13Dede Korkut hikayelerinin şekil ve üslup özellikleri; bu konuyu metinden seçilen örneklerle destekleme. Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: Tdk Yayını, 1994/ Boratav, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul1988
14Dede Korkut hikayelerinin konu olarak tasnifi; her tasnif grubuna ait örnek hikayelerin okunması.Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: Tdk Yayını, 1994/ İNAN, Abdulkadir; Makaleler ve İncelemeler I-II; TTK Yay; Ankara 1998
15Dede Korkut’un yapılan tasnifine göre seçilen hikayelerin incelenmesinin bitirilmesi.Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: Tdk Yayını, 1994/ İNAN, Abdulkadir; Makaleler ve İncelemeler I-II; TTK Yay; Ankara 1998
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Köse, (Yayın), Nerin; Kurmanbek Destanı; Semih Ofset Basımevi; Ankara 2005 Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: Tdk Yayını, 1994. Togan, Zeki Velidi; Türk Destanının Tasnifi-I; Atsız Mecmua; İstanbul 1931 Atsız, Nihal; Türk Edebiyat Tarihi; İstanbul 1941 Çobanoğlu; Özkul; Türk Dünyası Epik Destan Geleneği; Akçağ Yay:490, Folkloristik Dizisi:5; Ankara 2003 Kasapoğlu Çengel, Hülya; Kırgız Türkleri Edebiyatı; Türk Dünyası El Kitabı; Ankara 1998 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-I; Ege Üni. Edb. Fak. Yay:149; İzmir 2008 Köse (Yayın), Nerin; Kırgız Epik Terimler Sözlüğü-II; Üniversiteliler Ofset; İzmir 2010 Yıldız, Naciye; Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü İle İlgili Tespit ve Tahliller; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TDK Yay: 623, Ankara 1995 YUSUPOV, Keneş; Manas Destanı (Ttü. Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN-Alimcan İNAYET); AKM yay. Sayı:96; Ankara 1995 Boratav, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul1988 İNAN, Abdulkadir; Makaleler ve İncelemeler I-II; TTK Yay; Ankara 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Tartışma21,53
Gözlem21,53
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma326
Proje Hazırlama339
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24,59
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma28,517
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ12 1 443455555     23        5
ÖÇ23233443345555     44        5
ÖÇ3    33 455555     44         
ÖÇ4442 343355555     34        5
ÖÇ5442 343355555     34        5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr