Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003132000TÜRK HALK EDB.(MASAL HİKAYE FIKRA)-IIIZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk halk edebiyatının mensur türlerinden masalın çeşitleri, şekil ve üslup özellikleri ve masalların kaynağıyla ilgili teoriler; Türk masallarından örneklerin incelenmesi; Türkiye’de ve Dünyada yapılan masal kataloglarının tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Masal terim ve kavramının dünden bugüne geçirdiği değişimi kavrayabilme.
2Masalların çeşitleri ve bu konuda yapılan tasnifleri tanıyabilme.
3Masal tasnifleri konusunda çeşitli araştırmacıların görüşlerini kavrayabilme.
4Masal kataloglarının içeriğinin ve hangi yöntemle hazırlandığını kavrayabilme.
5Türk masalları ile Dünya masalları arasındaki benzerlikleri açıklayabilme.
6Masal tekerlemelerinin masalların şekillenmesindeki işlevini kavrayabilme ve derleme masal metinleri üzerinde bu işlevleri gösteren bir taslak hazırlayabilme.
7Türk masallarından bir örnek ile Avrupa masallarındaki varyantı arasındaki bağlantıyı açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Masal; masal türleri; masalların kaynakları; Türk masalları; Türkiye ve Dünyadaki masal katalogları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Masal nedir? Türkiye’de ve Dünyada masal kavramını karşılayan terimler üzerine bilgi verme ve bu konuda tartışmalarSakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007
2Türk Halk edebiyatında masal teriminin bugünkü türü, anlattığı dönem üzerine bilgi verme.Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
3Masalların kaynakları hakkında bilgi verme.Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982/ Sakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007
4Dünyada belli başlı masal merkezleri.Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982/ Sakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007
5Masalların ortaya çıkışı ve masala en kolay dönüşen anlatmalar.Boratav, Pertev Naili; Zaman Zaman İçinde; Tekerlemeler, Masallar ve Masal Tekerlemeleri Üzerine Bir İnceleme; Adam Yay (1. Basım:1958);İstanbul 1992/ Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
6Masal türünün yapı özellikleriSakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007
7Masal türünün üslup özellikleriSakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007
8Dünyada masal üzerine yapılan çalışmaların başlaması ve nedenleri.Çobanoğlu, Özkul; Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş; Akçağ Yay.; Ankara 1999/ Boratav, Pertev Naili; Zaman Zaman İçinde; Tekerlemeler, Masallar ve Masal Tekerlemeleri Üzerine Bir İnceleme; Adam Yay (1. Basım:1958);İstanbul 1992
9Türkiye’de ve Dünyada yapılmış belli başlı masal tipi kataloglarının tanıtımıSakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007/ Boratav, Pertev Naili- Wolfram Eberhard; TTV; Wiesbaden 1953
10Ara sınav
11Antti Aarne’nin masal tipi kataloğu hakkında bilgi verme.Sakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007 Boratav, Pertev Naili- Wolfram Eberhard; TTV; Wiesbaden 1953
12Thompson’un masal motifleri kataloğunun incelenmesiSakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007 Boratav, Pertev Naili- Wolfram Eberhard; TTV; Wiesbaden 1953
13Türk Halk masallarının çeşitleri ve örneklerle incelenmesi.Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982/ Boratav, Pertev Naili; Az Gittik Uz Gittik; Bilgi Yay:75, Folklor Dizisi:2; Ankara 1979
14Türk Halk masallarının örneklendirilmesi.Sakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007/ Boratav, Pertev Naili; Az Gittik Uz Gittik; Bilgi Yay:75, Folklor Dizisi:2; Ankara 1979
15Türk Halk masallarının örneklendirilmesi.Sakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007/ Boratav, Pertev Naili; Az Gittik Uz Gittik; Bilgi Yay:75, Folklor Dizisi:2; Ankara 1979
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları; Akçağ Yay:272, Türk Halk Edebiyatı:6 (3. Baskı); Ankara 2007 Boratav, Pertev Naili- Wolfram Eberhard; TTV; Wiesbaden 1953 Çobanoğlu, Özkul; Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş; Akçağ Yay.; Ankara 1999 Boratav, Pertev Naili; Zaman Zaman İçinde; Tekerlemeler, Masallar ve Masal Tekerlemeleri Üzerine Bir İnceleme; Adam Yay (1. Basım:1958);İstanbul 1992 Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982 Boratav, Pertev Naili; Az Gittik Uz Gittik; Bilgi Yay:75, Folklor Dizisi:2; Ankara 1979
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Gözlem210
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Okuma210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Tartışma31,54,5
Gözlem4312
Rapor Hazırlama339
Rapor Sunma339
Proje Hazırlama339
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24,59
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma38,525,5
Okuma3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ132  11345555522          2245
ÖÇ23   442455555      14       3
ÖÇ3   311 553553                
ÖÇ4       455555            434 
ÖÇ53 2344445555      3 4        
ÖÇ63 2344445555 2   2233 2  44  
ÖÇ7     3355555       443     45
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr