Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003142000ORTA TÜRKÇE-IZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dili tarihinde Eski Türkçe döneminden sonra başladığı ve 11.-13. yüzyıllar arasında kullanıldığı kabul edilen, Karahanlı (Hakaniye) Türkçesi olarak da bilinen yazı dilinin belli başlı örnekleri üzerinde Türk dilinin tarihi ve çağdaş şiveleriyle karşılaştırmalı olarak dil incelemeleri yapılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
1Karahanlı Türkçesi olgusunu kavrayabilme.
2Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yerini açıklayabilme.
3Karahanlı Türkçesinin ses özelliklerini kavrayabilme.
4Karahanlı Türkçesinin şekil özelliklerini kavrayabilme.
5Karahanlı Türkçesinin cümle kuruluş özelliklerini kavrayabilme.
6Karahanlı Türkçesinin imla özelliklerini kavrayabilme.
7Karahanlı Türkçesi ile yazılmış eserler hakkında bilgi sahibi olabilme.
8Karahanlı Türkçesi ile yazılmış Kutadgu Bilig adlı eseri okuyup anlamlandırabilme.
9Kutadgu Bilig adlı eserdeki sözlerin tarihi ve karşılaştırmalı olarak dil analizlerini yapabilme.
10Kutadgu Bilig adlı eserin söz varlığını kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Karahanlı Türkçesi, Karahanlı Türkçesi eserleri, Karahanlı Türkçesi eserlerinin dil özellikleri, Karahanlı Türkçesi dil analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Orta Türkçe terimi
3Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri
4Karahanlı Türkçesinin belli başlı yazım özellikleri
5Karahanlı Türkçesinin belli başlı ses özellikleri
6Karahanlı Türkçesi ile yazılmış Kutadgu Bilig adlı eserden okumaOkuma çalışması
7Karahanlı Türkçesinde isim, isim yapım ekleri, isim çekim ekleri
8Ara sınav
9Kutadgu Bilig adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
10Karahanlı Türkçesinde fiil çekimi- şahıs ekleri, haber ve tasarlama kipleri
11Karahanlı Türkçesinde fiil işletme şekilleri
12Karahanlı Türkçesinde edatlar
13Kutadgu Bilig adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
14Karahanlı Türkçesinin cümle kuruluşu
15Kutadgu Bilig adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Arat, R.Rahmeti. (1991). Kutadgu Bilig I-III cilt, Ankara: TDK yay Kitaplar: Hacıeminoğlu, Necmettin. (2003). Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara: TDK yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1    2                        
ÖÇ2    5                        
ÖÇ3   55                        
ÖÇ4   55                        
ÖÇ5   55                        
ÖÇ6   55                        
ÖÇ7   55                        
ÖÇ8   55 4                      
ÖÇ9   55 4                      
ÖÇ10   55 4                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr