Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003282000TÜRK HALK EDB.(MASAL.HİK.FIKRA)-IVZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halk hikâyelerinin yapısı, şekil ve üslup özellikleri, teşekkülü ve teşekkül dönemi, çeşitlerinin Türk halk hikâyelerinden örnekler verilerek açıklanması; Türk halk hikayeleri ile Arap hikayelerinin şekil ve üslup özelliklerinin karşılaştırılması; Türk halk hikayelerinin şekil ve üslubu konusunda yabancı araştırmacıların görüşlerinin kaynaklara dayanarak aktarılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Hikaye, halk hikayesi terimi ve kavramı arasındaki farklılıkları kavrayabilme.
2Hikaye geleneğinin eski ozan kültürüne dayandığını kavrayabilme.
3Halk hikayelerinin teşekkül ettiği dönemin söz konusu türün şekil ve üslubuna olan tesirini açıklayabilme.
4Halk hikayelerinin çeşitlerini ve özelliklerini örnek üzerinde açıklayabilme.
5Arap hikayeleri ile Türk halk hikayelerinin benzer ve farklı yönlerini metin üzerinde açıklayabilme ve bir model taslağı geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hikaye nedir?; Halk hikayesi; halk hikayesi türleri; halk hikayelerinin oluşumu; Türk Halk hikayelerinde tarihi olayların izleri; halk hikayelerinin şekil, konu ve oluşum dönemlerine göre tasnifi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hikaye terimi ve kavramı üzerinde bilgi verme ve tartışmaBoratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988/ Boratav, Pertev Naili; Halk Edebiyatı Dersleri; Ankara 1942/ Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
2Türkiye’de halk hikayesi teriminin bu türe ad olmasının açıklanmasıBoratav, Pertev Naili; Halk Edebiyatı Dersleri; Ankara 1942/ Köse (Yayın); Araştırmalar-I; Milli Folklor Yay:8, Halk Edb. Dizisi:4; Ankara 1998
3Halk hikayelerinin teşekkül dönemi ve bu dönemin söz konusu türe olan yansımalarıKöse (Yayın); Araştırmalar-I; Milli Folklor Yay:8, Halk Edb. Dizisi:4; Ankara 1998/ Boratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988
4Halk hikayelerinin şekil ve yapı özellikleriKöse (Yayın); Araştırmalar-I; Milli Folklor Yay:8, Halk Edb. Dizisi:4; Ankara 1998/ Boratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988
5Halk hikayelerinin üslup özellikleriBoratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988/ Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
6Halk hikayelerinde tarihi olayların akisleriBoratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988/ Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
7Halk hikayelerinin konu bakımından sınıflandırılması ve bu konuda yapılan çalışmalarBoratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988/ Köse (Yayın); Araştırmalar-I; Milli Folklor Yay:8, Halk Edb. Dizisi:4; Ankara 1998
8Halk hikayelerinin teşekkül yolları, çeşitleriBoratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988
9Halk hikayelerinde çeşitli motiflerin öğretilmesi ve söz konusu motiflerin Türk kültüründeki kökenleri.Alptekin, Ali Berat; Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı; Akçağ Yay.; Ankara 1997.
10Ara sınav
11Aşık Garip hikayesinin şekil, üslup ve yapı özelliklerinin incelenmesiTürkmen, Fikret; Aşık Garip Hikayesi Üzerinde Bir Araştırma; Atatürk Üni. Edb. Fak. Yay.; Ankara 1975
12Tahir ile Zühre hikayesinin şekil, üslup ve yapı özelliklerinin incelenmesiTürkmen Fikret; Tahir ile Zühre; Atatürk Kültür Merkezi Yay.; Ankara 1998/ Köse (Yayın), Nerin; Türk Halk Hikayelerinde Gurbet; Milli Folklor yay:9, Halk Edb. Dizisi:5; İzmir 1997
13Şah İsmail hikayesinin şekil, üslup ve yapı özelliklerinin incelenmesiGüney, Rezzan; Şah İsmail; Yeditepe Yay.; İstanbul 1960
14Sürmeli Bey hikayesinin şekil, üslup ve yapı özelliklerinin incelenmesiKöse (Yayın), Nerin; Sürmeli Bey Hikayesi İnceleme-Metin; Milli Folklor Yay:7; Halk Edb. Dizisi:3; Ankara 1996
15Necip ile Telli (Kara) hikayesinin şekil, üslup ve yapı özelliklerinin incelenmesiKöse (Yayın); Araştırmalar-I; Milli Folklor Yay:8, Halk Edb. Dizisi:4; Ankara 1998
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alptekin, Ali Berat; Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı; Akçağ Yay.; Ankara 1997. Boratav, P. Naili; Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği; Adam Yayınları, İstanbul 1988 Boratav, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982 Boratav, Pertev Naili; Halk Edebiyatı Dersleri; Ankara 1942 Türkmen, Fikret; Aşık Garip Hikayesi Üzerinde Bir Araştırma; Atatürk Üni. Edb. Fak. Yay.; Ankara 1975 Türkmen Fikret; Tahir ile Zühre; Atatürk Kültür Merkezi Yay.; Ankara 1998 Köse (Yayın), Nerin; Türk Halk Hikayelerinde Gurbet; Milli Folklor yay:9, Halk Edb. Dizisi:5; İzmir 1997 Köse (Yayın), Nerin; Sürmeli Bey Hikayesi İnceleme-Metin; Milli Folklor Yay:7; Halk Edb. Dizisi:3; Ankara 1996 Köse (Yayın); Araştırmalar-I; Milli Folklor Yay:8, Halk Edb. Dizisi:4; Ankara 1998 Güney, Rezzan; Şah İsmail; Yeditepe Yay.; İstanbul 1960
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Gözlem210
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Okuma210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Tartışma31,54,5
Gözlem4312
Rapor Hazırlama339
Rapor Sunma339
Proje Hazırlama339
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24,59
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma38,525,5
Okuma3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1  234444555553332 533    23  
ÖÇ24  14443555551  4 33  3232 34
ÖÇ3  2    25555523   4       3 5
ÖÇ4  223443555554 32 533 32 3  2
ÖÇ54 234444555553  4 43      234
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr