Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003292000ORTA TÜRKÇE-IIZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dili tarihinde Karahanlı Türkçesi döneminden sonra 13.-15. yüzyıllar arasında kullanıldığı kabul edilen, Harezm Türkçesi olarak da bilinen yazı dilinin belli başlı örnekleri üzerinde Türk dilinin tarihi ve çağdaş şiveleriyle karşılaştırmalı olarak dil incelemeleri yapılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
1Harezm Türkçesi olgusunu kavrayabilme.
2Harezm Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yerini açıklayabilme.
3Harezm Türkçesinin ses özelliklerini kavrayabilme.
4Harezm Türkçesinin şekil özelliklerini kavrayabilme.
5Harezm Türkçesinin cümle kuruluş özelliklerini kavrayabilme.
6Harezm Türkçesinin imla özelliklerini kavrayabilme.
7Harezm Türkçesi ile yazılmış eserler hakkında bilgi sahibi olabilme.
8Harezm Türkçesi ile yazılmış Nehcü’l-Feradis adlı eseri okuyup anlamlandırabilme.
9Nehcü’l-Feradis adlı eserdeki sözlerin tarihi ve karşılaştırmalı olarak dil analizlerini yapabilme.
10Nehcü’l-Feradis adlı eserin söz varlığını kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Harezm Türkçesi, Harezm Türkçesi eserleri, Harezm Türkçesi eserlerinin dil özellikleri, Harezm Türkçesi dil analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarDers içeriğinin incelenmesi
2Harezm Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri
3Harezm Türkçesinin belli başlı yazım özellikleri
4Harezm Türkçesinin belli başlı ses özellikleri
5Harezm Türkçesi ile yazılmış eserler
6Harezm Türkçesi ile yazılmış Nehcü’l- Feradis Türkçesinin adlı eserden okumaOkuma çalışması
7Harezm Türkçesinin Türkçesinde isim, isim yapım ekleri, isim çekim ekleri
8Ara sınav
9Nehcü’l- Feradis adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
10Nehcü’l- Feradis adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
11Nehcü’l- Feradis adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
12Harezm Türkçesinde edatlar
13Nehcü’l- Feradis adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
14Harezm Türkçesinin cümle kuruluşu
15Nehcü’l- Feradis adlı eserden okuma çalışmalarıOkuma çalışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Eckmann J. (1995): Nehcü'l-Feradis, (I: Metin, II: Tıpkıbasım), (Yay.: Semih Tezcan, Hamza Zülfikar), TDK Yay., Ankara Ata A. (1998): Nehcü'l-Feradis, III: Dizin, Sözlük. TDK Yay., Ankara Yardımcı Kitaplar: Toparlı R, Vural, H. (2007): Harezm Türkçesi, Tokat Akalın M. (1998): Tarihî Türk Şiveleri, TKAE Yay., Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ15                          5 
ÖÇ2    5                      5 
ÖÇ3   55 5                    5 
ÖÇ4   55 5                    5 
ÖÇ5   55 5                    5 
ÖÇ6 5 55 5                    5 
ÖÇ7 5     5                   5 
ÖÇ8 5 55 5                    5 
ÖÇ9 5 55 5                    5 
ÖÇ10 5 55 5                    5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr