Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003302000ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IVZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klâsik Türk Edebiyatının klâsik evresi olan XVI. yüzyılın önemli temsilcileri, eserleri ve genel görünümü açısından kavranması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜLKEN
Öğrenme Çıktıları
1XVI.yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli temsilcilerini sayabilme
2XVI.yy. Klâsik Türk edebiyatının önemli eserlerini sayabilme
3XVI.yy.da Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri okuyabilme
4XVI.yy.ın siyasi ve sosyal görünümünü tanımlayabilme
5XVI.yy. edebi görünümü hakkında bilgi sahibi olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özellikleri ve sahaları. XIV.yy.lın sosyo-politik durumu. Ortaasya, Azeri ve Anadolu sahalarında edebi görünüm
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1XVI. asırda nazire geleneği ve nazire mecmuları hakkında bilgiler.
2Türkî-i Basit Akımı hakkında bilgiler, Tatavlalı Mahremî, Edirneli Nazmi
3Celîli, Fevrî, Ubeydî, Emrî, Helâkî, Makâlî
4Âgehî, Âzerî, Muîdî, Ulvî
5Şem’î, Kabûlî, Meylî
6Cinânî, Murâdî, Şemseddin Sivâsî
7Vasfî, Hâkânî, Gazâyî
8Ara Sınav
9Taşlıcalı Yahyâ
10Taşlıcalı Yahyâ
11Nev'î
12Nev'î
13Bâkî
14Bâkî
15Seyahat Edebiyatı hakkında bilgiler, Seydi Ali Reis, Pîrî Reis
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kortantamer, Tunca (1993): Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara. Kurnaz, Cemal (2001): Eski Türk Edebiyatı, Ankara. Kocatürk, Vasfi Mahir (1964): Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara Şentürk, Ahmet Atilla – Ahmet Kartal (2004): Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul. İsen, Mustafa, "Divan şairlerinin meslekî konumları", Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınları, Ankara 1997. İpekten, Halûk - İsen, Mustafa v.dğr., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara 1988. Tolasa, H. Sehî, Latifî, Âşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16.yy.'da Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi, İzmir 1983 Genç, İlhan: Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1             5 5 3          3
ÖÇ2             5 5 3          3
ÖÇ3 5           3 3            5
ÖÇ4             5 5 3           
ÖÇ5             5 5 3          3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr