Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003312004ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ-IIZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
20. yy. başlarında modern Azerbaycan edebiyatının kaynaklarını öğrenmek, dönemin zirve şahsiyetlerini ve eserlerini incelemek, bu eserler üzerinde tahliller yapmak, Azerbaycan Türkçesiyle metinler okuyabilmek, Güney Azerbaycan edebiyatının belli başlı şahsiyetlerini değerlendirmek, Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatını ürünleriyle beraber incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Marufjon Yuldashev
Öğrenme Çıktıları
1Modern Azerbaycan edebiyatının temsilcilerini karşılaştırabilme
2Modern Azerbaycan edebiyatının örneklerini inceleyebilme
320. yy. başlarında Azerbaycan basınının rolünü kavrayabilme.
420. yy. başlarında ortaya çıkan fikir akımlarını karşılaştırabilme.
5Kril ve Arap harfli metinleri Latin harflerine aktarabilme.
6Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatının genel özelliklerini söyleyebilme
7Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatının ürünlerini değerlendirebilme
8Güney Azerbaycan edebiyatının genel özelliklerini söyleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern Azerbaycan edebiyatını temsilcileri ve eserleri, 20. yy. Azerbaycan Basını, Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatı, Güney Azerbaycan edebiyatı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mirze Elekber Sabir: Sanatı, şiirleriOkuma (d. 50-58; 238-245)
2Hüseyin Cavid: Şiirleri, UÇURUM, İBLİSOkuma (d. 435-437)
3Ahmet Cevad: Şiirleri - Diğer şairler: (M. Hadi, A. Şaig, A. Sıhhat) Okuma (d. 74-83)
4- Sovyet Dönemi Azerbaycan Edebiyatı (Sovyet edebiyatının genel özellikleri) Okuma (d. 74-83)
5Şairler I: Resul Rıza, Süleyman Rüstem, Samed Vurgun,Okuma (d. 74-83)
6Şairler II: Mikail Müşvik, B. Vahapzade, Memed Araz, Ramiz Ruşen Okuma (d. 74-83)
7Yazarlar: Üzeyir Hacıbeyli, Cafer Cabbarlı, Y. Vezir Çemenzeminli, M. Said Ordubadi, İsmail Şıhlı, İlyas Efendiyev,Okuma (d. 74-83)
8Ara sınav
9Anar: Beş Katlı Evin Altıncı Katı, Ak Koç, Kara Koç (roman) Anar, Beş Katlı Evin Altıncı Katı, Ötüken Yayınevi, İstanbul
10Yusuf Samedoğlu: Katl Günü, Yusuf Samedoğlu, Katl Günü, Ötüken Yayınevi, İstanbul
11Mevlüt Süleymanlı: GöçMevlüt Süleymanlı, Göç, Ötüken Yayınevi, İstanbul
12Güney Azerbaycan Edebiyatı (İran’da Türk edebiyatı, genel bilgiler)Okuma (d. 100-175)
13Şehriyar: Hayatı, sanatı ve şiirleriOkuma (d. 100-175)
14Sehend Semed Behrengi. Ali Tebrizi, Varlık dergisi Okuma (d. 100-175)
15Güney Azerbaycan metinlerini okuma ve tahlil etmeOkuma (d. 100-175)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Eserler: a. Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi b. Köprülü, Ord. Prof. M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Yayınlayanlar: Dr. Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, [2. bs.], İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1980, XXIV- 437+2 s. c. Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. (Enderun Yayınevi) d. Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. KİTAP VE MAKALELER: Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Akpınar, Yavuz, "İsmail Gaspıralı'nın Fikrî ve Edebî Eserleri", Yüzyılda Gaspıralı'nın İdealleri. Bildiriler. Yayına Hazırlayan: Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu, İstanbul, Türk Yurdu Yayınları, 2ğ, s. 63-93 Akpınar, Yavuz, Azerî (Azerî Türkçesi, Azerî Edebiyatı), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.c., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1977, s. 254-264 Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.297-310 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Benningsen, A., C. Le Mercier Quelquejal, Stepte Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâmın 400 Yılı (L'İslam en Union Soviétique), Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1981, Selçuk Yayınları, XXV+309 s. Cirtautas, İlse Laude, Son Elli Yılda Edebî Özbekçenin Gelişmesi Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, s. 77-92 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194 Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli, XIX. yy'a Özkan, Dr. Nevzat, Türk Dünyası. Nüfus, Sosyal Yapı, Dil Edebiyatı, Kayseri, Geçit Yayınları, 1997 VIII+416 s. Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dünyası El Kitabı, 2.bs., 2. c.: Dil-Kültür-Sanat, Ankara, 1992, s. 59-292 (Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları) Türk Milletinin Dili, R. R. Arat, s. 59-68; Eski Türkçe, Şinasi Tekin, s. 69-119; Batı Türkçesi, F. K. Timurtaş, s. 120-145; Osmanlıca, Muharrem Ergin, s. 146-196; Türkiye Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 197-210; Doğu Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 211-215; Kuzey Türkçesi, Ahmet Temir, s. 216-223; Türk Şivelerinin Tasnifi, R. R. Arat-Ahmet Temir, s. 224-247; Türkçecilik Cereyanının Tarihi, F. K. Timurtaş, s. 248-258; Türklerde Yazı ve Alfabeler, M. Ergin, s. 259-289; Türk Lehçeleri, Ahmet Temir, s. 290-292 Yüce, Nuri, “Türk Dili ve Lehçeleri”, [Türk maddesi] İslam Ansikilopedisi, 12/1. c., s. 456-468 Zenkovsky, Prof. Serge A., Rusya'da Pantürkizm ve Müslümanlık, Çev.: Prof. Dr. İzzet Kantemir, İstanbul, 1983, xv+264 s. (Üçdal Neşriyat)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1                   54  5   23
ÖÇ2                   54  5   23
ÖÇ3                   54  5   23
ÖÇ4                   54  5   23
ÖÇ5                   5       45
ÖÇ6                   54  5   23
ÖÇ7                   54  5   23
ÖÇ8                   54  5   23
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr