Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701003432004ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -VZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı Batı Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesinin ardından, bu coğrafyada telif ve tercüme edilen Arap harfli Türkçe metinleri eski ve yeni Türkçe ile karşılaştırarak okumak; bu metinlerdeki dil ögelerinin ses, biçim ve anlam bilgisi açısından değerlendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN
Öğrenme Çıktıları
1Eski Anadolu Türkçesi adı verilen dönemi kavrayabilme.
2Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerini tanıyabilme
3Eski Anadolu Türkçesinin ses özelliklerini kavrayabilme
4Bu bulgulardaki dil ögelerini analitik düzeyde açıklayabilme
5Eski Anadolu Türkçesindeki dil ögelerini karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemleriyile açıklayabilme.
6Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme.
7Arşiv, kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme
8Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme
9Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme.
10Eski Anadolu Türkçesi ile diğer tarihsel ve modern Türk yazı dilleri arasında karşılaştırma yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eski Anadolu Türkçesinin coğrafi ve tarihsel yayılım alanı; Eski Anadolu Türkçesi metinleri; bu metinlerin çözümlemesi, açıklanması; metinler arasındaki ilişki; tarihsel diyalektoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve kapsamıTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Eski Anadolu Türkçesi dersinin kaynaklarıKaynakça oluşturma
3Eski Anadolu Türkçesinin tarihsel ve coğrafi çerçevesi Sunulu anlatım
4Eski Anadolu Türkçesinin metinlerinin tanımıSunulu anlatım
5Eski Anadolu Türkçesi Metinlere Giriş ve Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisiOkuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
6Eski Anadolu Türkçesinin sözcük yapımında gören alan ekler Okuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
7Eski Anadolu Türkçesinin durum ekleriOkuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
8Ara sınav
9Eski Anadolu Türkçesinin edat ve bağlaçlarOkuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
10Eski Anadolu Türkçesinin çekim kategorileri IOkuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
11Eski Anadolu Türkçesinin çekim kategorileri IIOkuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
12Eski Anadolu Türkçesinde zaman kipleri IOkuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
13Eski Anadolu Türkçesinde zaman kipleri IIOkuma (Dede Korkut Kitabı’ndan)
14Eski Türk dilinde tasarlama kipleri IOkuma(Dede Korkut Kitabı’ndan)
15Eski Anadolu Türkçesinde tasarlama kipleri IIOkuma(Dede Korkut Kitabı’ndan)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Muharrem Ergin (2000), Dede Korkut Kitabı I-II, TDK: Ankara. M. Mansuroğlu, Das Altosmanische, Philogiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden, 1959, S. 160-182. Yardımcı Kitaplar: Semih Tezcan (2000), Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, YKY: İstanbul Zeynep Korkmaz (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, TDK: Ankara F. Kadri Timurtaş (2005), Eski Türkiye Türkçesi, Akçağ: Ankara Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz (2004), Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi: Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ13                            
ÖÇ2 4                           
ÖÇ3   55                        
ÖÇ4  455                        
ÖÇ5  455 4                      
ÖÇ6       5                     
ÖÇ7       3                     
ÖÇ8       3                     
ÖÇ9   3                         
ÖÇ10    4                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr