Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004222001ESKİ TÜRK EDEB TARİHİ(XVII-XIX.Y.Y)-VZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
17. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı'nın şairlerini, nasirlerini, edebi eserlerini ve edebi hareketlerini ele alıp incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
1Türk Edebiyatı Tarihinin 17. yüzyılının siyasi ve kültürel ortamını tanıyabilme
2Türk Edebiyatı Tarihinin 17. yüzyılındaki edebi oluşumları ve hareketleri kavrayabilme
3Klasik Türk Edebiyatının 17. yüzyılına ait eserleri Arap harfli nüshalarından okuyabilme
4Türk Edebiyatı Tarihinin 17. yüzyılının önemli eserlerini söyleyebilme
5Türk Edebiyatı Tarihinin 17. yüzyılının önemli yazarlarını söyleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
17. Yüzyıla Genel Bir Bakış, 17. Yüzyıl Çağatay Sahası Türk Edebiyatı, 17. Yüzyıl Azeri Sahası Türk Edebiyatı, 17. Yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı, Klasik Üslup, Sebk-i Hindi, Hikemi Tarz, Mahalli Tarz, 17. Yüzyıl Osmanlı Sahası Mesnevileri, 17. yüzyıl Osmanlı Sahası Mensur Eserleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı ve Kapsamı
217. Yüzyıla Genel Bir Bakış
317. Yüzyıl Çağatay Sahası Türk Edebiyatı
417. Yüzyıl Azeri Sahası Türk Edebiyatı
517. Yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı
6Klasik Üslup
7Klasik Üslup
8Ara Sınav
9Mahalli Tarz
10Hikemi Tarz
11Hikemi Tarz
12Sebk-i Hindi
13Sebk-i Hindi
1417. Yüzyıl Osmanlı Sahası Mesnevileri
1517. Yüzyıl Osmanlı Sahası Mensur Eserleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eski Türk Edebiyatı Tarihi, (Haz. Ahmet Atilla Şentürk, Ahmet Kartal), 1. Baskı, Dergah Yay., İstanbul 2007. Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Klasik Dönem), (Haz. İlhan Genç), 1. Basım, Kanyılmaz Mat., İzmir 2010. Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Edebiyat Tarihi-Metinler), (Haz. Mine Mengi), 7. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1               2             
ÖÇ2               2             
ÖÇ3 5                           
ÖÇ4               5             
ÖÇ5               5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr