Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004252001TÜRK HALK ŞİİRİ-IZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tasavvuf terimi, kavramı, tasavvufun genel özellikleri, ortaya çıkış sebepleri ve tasavvufta devir nazariyesi konularının incelenmesi; tasavvufi halk şiirinde kullanılan türlerin açıklanması; tasavvuf edebiyatında Ahmet Yesevi’nin yeri ve önemi yanında Yesevi’nin şiirlerinden örnekler verilerek şiir sanatının verilmesi ve açıklanması, Ahmet Yesevi’nin Anadolu mutasavvıfları üzerindeki tesirinin örneklerle anlatılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Tasavvuf teriminin kaynağı ile ilgili görüşleri kavrayabilme.
2Tasavvufun genel özelliklerini açıklayabilme.
3Tasavvufta devir kavramını tanıyabilme ve devir nazariyelerini kavrayabilme.
4Türk Tasavvufi şiirinde kullanılan belli başlı türleri ve bu türlere ait özellikleri tanıyabilme.
5Ahmet Yesevi’nin Türk tasavvufundaki yeri ve önemini açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tasavvuf nedir?; tasavvufun genel özellikleri ; tasavvufta devir nazariyesi; tasavvufi Türk Halk şiiri türleri; Ahmet Yesevi’nin şiir sanatı (şekil, konu, içerik)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tasavvuf nedir? Tasavvuf terimi ve kavramı üzerine görüşler ve tartışmalarGüzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966.
2Türk Dünyasında tasavvufun ortaya çıkışı ve bu konu ile ilgili bilgi verilmesiGüzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966.
3Tasavvufun belli başlı esasları ve açıklanmasıGölpınarlı, Abdulbaki; “Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı”; Türk Dili Dergisi Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı; S.207/ Yardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
4Başka dinlerde mistisizmKafesoğlu, İbrahim; Türk Milli Kültürü; Ötüken Yay.; (Boğaziçi Yay:1988); Ankara 1998/ Güzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
5Tasavvufi Türk Halk Şiirinde kullanılan türler hakkında bilgi verilmesiElçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş; Ankara 1981/ Güzel,Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
6Tasavvufi Türk Halk Şiirinde kullanılan türlerin örneklerle incelenmesiGüzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Yardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
7Tasavvufta devir nazariyesi ne demektir?; belli başlı devir nazariyeleri nelerdir?Elçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş; Ankara 1981/ Güzel,Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
8Tasavvuftaki belli başlı devir nazariyelerinin ve esaslarının açıklanmasıElçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş; Ankara 1981/ Güzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
9Devir nazariyeleri hakkında belli başlı görüşler ve tartışılmasıElçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş; Ankara 1981/ Güzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
10Ara sınav
11Yesevilik nedir?, Yesevilik mesleğinin ana hatlarıYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002/ Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966.
12Ahmet Yesevi’nin Türk Dünyası tasavvuf edebiyatındaki yeri ve önemiYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002/ Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966.
13Yesevi’nin şiir sanatı ve eseri (şekil, üslup ve içerik)Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966/ Güzel,Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
14Ahmet Yesevi’nin şiirlerinden örneklerKöprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966/ Güzel,Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
15Yesevilik’in Anadolu mutasavvıflarındaki etkisi ve bu konuda etkilenen belli başlı mutasavvıfların şiirlerinden örneklerKöprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966/ Güzel,Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş; Ankara 1981. Güzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004 Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966. Gölpınarlı, Abdulbaki; “Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı”; Türk Dili Dergisi Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı; S.207 Gölpınarlı, Abdulbaki; 100 Soruda Tasavvuf; Adam Yay; Ankara 1969 Yardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002 Kafesoğlu, İbrahim; Türk Milli Kültürü; Ötüken Yay.; (Boğaziçi Yay:1988); Ankara 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Tartışma21,53
Gözlem21,53
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma326
Proje Hazırlama339
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24,59
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma28,517
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1     33355555444 4        33 
ÖÇ2      3355555444 4        22 
ÖÇ3      3355555    44      434 
ÖÇ4      4455555443334        44
ÖÇ5   4443355555    4         45
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr