Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004262001TÜRK HALK BİLİMİ FOLKLOR-IIIZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; oyun, ritüel ve tiyatro ilişkisini, geleneksel Türk tiyatrosunun gelişme aşamalarını ve Türk kültürü içindeki yerini anlamasını, geleneksel Türk tiyatrosunun kaynakları, özellikleri ve türlerini kavraması sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selami Fedakâr
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel Türk tiyatrosu üzerine hazırlanmış temel kaynakları yazabilme.
2 Oyun, ritüel ve tiyatro terim ve kavramları arasında bağ kurabilme.
3Geleneksel kültürün içinde halk tiyatrosunun yerini kavrayabilme.
4Türk eğlence kültürünü ana hatlarıyla yorumlayabilme.
5Geleneksel Türk tiyatrosunun gelişim aşamaları ve özelliklerini listeleyebilme.
6Geleneksel tiyatrodaki türlerin işlevlerini karşılaştırabilme.
7Geleneksel Türk tiyatrosundaki türlerin benzer ve farklı noktalarını açıklayabilme.
8Geleneksel Türk tiyatrosu hakkında kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
9Geleneksel Türk tiyatrosu alanında yapılan güncel çalışmaları takip edebilme.
10Köy seyirlik oyunları ile Türk gölge oyunu Karagöz’ün özelliklerini ve bu türlerin geleneksel Türk tiyatrosunun şekillenmesindeki etkilerini kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Geleneksel Türk tiyatrosunun gelişme evreleri, özellikleri ve kaynakları. Geleneksel Türk tiyatrosunda türler. Köy seyirlik oyunlarının tanımı ve sınıflandırılması. Dünyada ve Türklerde gölge oyunu, Türk gölge oyunu Karagöz’ün kökeni, özellikleri, oyunlardaki tipler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Tiyatro terimi ve kavramı. Tiyatroda kapalı eser ve açık eser, özellikleri, benzer ve farklı yönleri. Okuma (And, 1985: ss. 9-16)
3Geleneksel Türk tiyatrosunun gelişme evreleri.Okuma (And, 1985: ss. 16-41)
4Geleneksel Türk tiyatrosunun beslendiği kaynaklar.Okuma (And, 1985: ss. 16-41)
5Geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri ve sınıflandırılması.Okuma (And, 1985: ss. 177-197)
6Köy seyirlik oyunlarının tanımı, tasnifi ve kaynakları.Okuma (And, 1985: ss. 51-71)
7Köy seyirlik oyunlarının türleri.Okuma (And, 1985: ss. 73-174)
8Ara sınav
9Köy seyirlik oyunlarında işlenen konular ve özellikleri.Okuma (Türkmen, 1991: ss. 11-24)
10Dünyada gölge oyunu ve gölge oyununun kökeni hakkındaki görüşler.Okuma (And, 1977: ss. 13-122)
11Türk gölge oyunu Karagöz’ün kökeni ve Karagöz teriminin ortaya çıkışı hakkındaki görüşler. Okuma (And, 1985: ss. 271-289)
12Karagöz oyunlarının oluşum dönemleri.Okuma (And, 1985: ss. 289-311; Sakaoğlu, 2003: ss. 79-98)
13Karagöz’ün bölümleri, oyunların konuları ve özellikleri.Okuma (And, 1985: ss. 327; Sakaoğlu, 2003: ss. 99-153)
14Karagöz’deki taklitler ve tipler. Okuma (Sakaoğlu, 2003: ss. 161-217)
15Karagöz’de önemli oyunlar ve meşhur hayaliler.Okuma (And, 1977: ss. 356-383)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Metin And (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu. İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayını. Yardımcı Kitaplar: Şükrü Elçin (1991). Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu). Ankara: TKAE Yayınları. Dilaver Düzgün (1999). Erzurum Köy Seyirlik Oyunları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Nihal Türkmen (1991). Orta Oyunu. İstanbul: MEB Yayınları. Metin And (1977). Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu. Ankara: İş Bankası Kültür yayınları. Saim Sakaoğlu (2003). Türk Gölge Oyunu Karagöz. Ankara: Akçağ Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1        34  4                
ÖÇ2         4                   
ÖÇ3         54                  
ÖÇ4        34                   
ÖÇ5         44                  
ÖÇ6         43                  
ÖÇ7         44                  
ÖÇ8           45                
ÖÇ9         45                  
ÖÇ10          4 3                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr