Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004432001ESKİ TÜRK EDB TAR.(XVII-XIX.YY)VIZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
18. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı'nın şairlerini, nasirlerini, edebi eserlerini ve edebi hareketlerini ele alıp incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Öğrenme Çıktıları
118. Yüzyılın siyasi ve kültürel ortamını tanıyabilme
218. Yüzyıldaki edebi oluşumları ve hareketleri kavrayabilme
318. yüzyıla ait eserleri Arap harfli nüshalarından okuyabilme
418. yüzyılın önemli eserlerini söyleyebilme
518. yüzyılın önemli yazarlarını söyleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
18. Yüzyıla Genel Bir Bakış, 18. Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı, 18. Yüzyıl Azeri Sahası Türk Edebiyatı, 18. Yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı, Hikemi Tarz, Mahalli Tarz, Son Klasik Tarz, 18. Yüzyıl Osmanlı Sahası Mesnevileri, 18. yüzyıl Osmanlı Sahası Mensur Eserleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders Tanıtımı ve Kapsamı
218. Yüzyıla Genel Bir Bakış
318. Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı
418. Yüzyıl Azeri Sahası Türk Edebiyatı
518. Yüzyıl Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı
618. Yüzyılda Hikemi Tarz ve Temsilcileri
718. Yüzyılda Hikemi Tarz ve Temsilcileri
8Ara Sınav
918. Yüzyılda Mahalli Tarz ve Temsilcileri
1018. Yüzyılda Mahalli Tarz ve Temsilcileri
11Son Klasik Tarz ve Temsilcileri
12Son Klasik Tarz ve Temsilcileri
1318. Yüzyılda Tekke-Tasavvuf Edebiyatı ve Temsilcileri
1418. Yüzyıl Osmanlı Sahası Mesnevileri
1518. Yüzyıl Osmanlı Sahası Mensur Eserleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eski Türk Edebiyatı Tarihi, (Haz. Ahmet Atilla Şentürk, Ahmet Kartal), 1. Baskı, Dergah Yay., İstanbul 2007. Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Klasik Dönem), (Haz. İlhan Genç), 1. Basım, Kanyılmaz Mat., İzmir 2010. Eski Türk Edebiyatı Tarihi (Edebiyat Tarihi-Metinler), (Haz. Mine Mengi), 7. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1               2             
ÖÇ2               2             
ÖÇ3 5                           
ÖÇ4               5             
ÖÇ5               5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr