Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004462001TÜRK HALK ŞİİRİ-IIZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadolu’da tasavvufun ortaya çıkışı ile tasavvufi halk edebiyatının teşekkülü ve Yunus Emre’nin tasavvufi halk edebiyatımızdaki yeri ve önemi yanında âşıklık geleneğinin kaynaklara dayanarak açıklanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nerin YAYIN
Öğrenme Çıktıları
1Anadolu’da tasavvufun ortaya çıktığı dönemin özelliklerini kavrayabilme.
2Tasavvufi Türk halk edebiyatımız konusunda yapılan belli başlı tasnifleri ve bu tasnif gruplarına giren çeşitli mesleklere ait düşünce sistemi ile bu sisteme uyan mutasavvıfların şiirlerini tanıyabilme.
3Yunus Emre’nin tasavvufi Türk halk edebiyatımızdaki yeri ve önemi, şiirleri yanında hem Anadolu’nun Türkleşmesindeki, hem de Yunus Emre ekolüne dahil olan mutasavvıfların şiirlerini açıklayabilme.
4Âşık tarzı şiir söyleme geleneğinin dünden bugüne gelişim sürecini kavrayabilme ve bu konuda bir tasnif taslağı hazırlayabilme.
5Âşıklık geleneğinin belli başlı esaslarını tanıyabilme.
6Âşık kollarını kavrayabilme ve bu kolları oluşturan şairlerin şiirlerini açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anadolu’da tasavvufun ortaya çıktığı dönem ve özellikleri; Anadolu Türk tasavvufu; Anadolu’nun Türkleşmesinde mutasavvıfların rolü; Yunus Emre’nin hayatı, Emre mesleği(ekolü), Yunus Emre’nin şiir sanatı (şekil, üslup ve içerik); Yunus Emre’nin Anadolu tasavvufi halk edebiyatındaki tesirleri; Âşık tarzı şiir geleneği (âşıklık geleneği) nedir?, âşık tarzının belli başlı esasları, âşık kolları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anadolu’da tasavvufun ortaya çıkışında belli başlı sebepler; tarihi dönemin bu oluşumdaki etkisiGüzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Gölpınarlı, Abdulbaki; 100 Soruda Tasavvuf; Adam Yay; Ankara 1969
2Anadolu’da tasavvufi halk edebiyatının ortaya çıkışı ve farklı çevrelerde oluşan diğer tasavvufi mesleklerGüzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Gölpınarlı, Abdulbaki; 100 Soruda Tasavvuf; Adam Yay; Ankara 1969
3Anadolu tasavvufunun ve tasavvufi edebiyatının Yesevi’nin dönemi bağlamında farklı yanlarıGüzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Yardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
4Yunus Emre’nin efsanevi ve tarihi hayatıYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002/ Güzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Kabaklı, Ahmet; Yunus Emre; Türk Edebiyatı Vakfı Yay; İstanbul 1991
5Yunus Emre’nin şiir sanatıGüzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004/ Kabaklı, Ahmet; Yunus Emre; Türk Edebiyatı Vakfı Yay; İstanbul 1991/ Tatçı, Mustafa; Yunus Emre Divanı I-II; Kültür Bakanlığı Yay; Ankara 1990
6Yunus Emre’nin milliliğiKabaklı, Ahmet; Yunus Emre; Türk Edebiyatı Vakfı Yay; İstanbul 1991/ Yardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
7Yunus Emre’nin Anadolu Türk mutasavvıflarına olan tesirleriTatçı, Mustafa; Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri; Kültür Bakanlığı Yay; Ankara 1991/ Kabaklı, Ahmet; Yunus Emre; Türk Edebiyatı Vakfı Yay; İstanbul 1991
8Yunus Emre’nin Anadolu Türk mutasavvıflarına olan tesirleriTatçı, Mustafa; Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri; Kültür Bakanlığı Yay; Ankara 1991/ Kabaklı, Ahmet; Yunus Emre; Türk Edebiyatı Vakfı Yay; İstanbul 1991
9Yunus Emre ekolü, Yunus Emre’yi ekol haline getiren şartlar ve özelliklerTatçı, Mustafa; Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri; Kültür Bakanlığı Yay; Ankara 1991/ Kabaklı, Ahmet; Yunus Emre; Türk Edebiyatı Vakfı Yay; İstanbul 1991/ Köprülü, Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966.
10Ara sınav
11Âşık terimi ve eski Türk kültüründeki kaynağıYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
12Âşıklık sanatının belli başlı esaslarıYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
13Âşık tarzı şiir geleneği ve usta-çırak ilişkisiYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
14Türkiye’de belli başlı âşık kollarıYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
15Türkiye’de belli başlı âşıkların şiirlerinden örneklerYardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş; Ankara 1981. Gölpınarlı, Abdülbaki; Yunus Emre Ve Tasavvuf; İstanbul 1961. Güzel, Abdurrahman; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı; Akçağ Yay.; Ankara 2004 Köprülü, Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; TDK Yay.; Ankara 1966. Gölpınarlı, Abdulbaki; 100 Soruda Tasavvuf; Adam Yay; Ankara 1969 Yardımcı, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002 Tatçı, Mustafa; Yunus Emre Divanı I-II; Kültür Bakanlığı Yay; Ankara 1990 Tatçı, Mustafa; Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri; Kültür Bakanlığı Yay; Ankara 1991 Kabaklı, Ahmet; Yunus Emre; Türk Edebiyatı Vakfı Yay; İstanbul 1991
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma210
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama310
Rapor Sunma310
Proje Hazırlama310
Proje Sunma310
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Tartışma21,53
Gözlem21,53
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma326
Proje Hazırlama339
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24,59
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma28,517
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1     42355555    34223   3 3 
ÖÇ2     42355555    34223   3434
ÖÇ3    443355555            4543
ÖÇ44   33 255555      3   334345
ÖÇ54   33 255555      3   334345
ÖÇ64   33 255555      3   334345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr