Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701004472001TÜRK HALK BİLİMİ FOLKLOR-IVZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri; kültürümüzü oluşturan unsurlardan biri olan geleneksel tiyatronun türlerinden ortaoyunu, meddahlık sanatı, kuklanın kökeni, gelişmesi, özelliklerini, oynanma yeri, zamanı ve işlevlerini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selami Fedakâr
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel Türk tiyatrosunun gelişim aşamaları ve özelliklerini listeleyebilme.
2Geleneksel tiyatrodaki türlerin işlevlerini karşılaştırabilme.
3Geleneksel Türk tiyatrosundaki türlerin benzer ve farklı noktalarını açıklayabilme.
4Alanla ilgili kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
5Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
6Ortaoyunun kökeni, yapısal özellikleri ve işlevini kavrayabilme.
7Meddahlık sanatının geçmişten günümüze değişimini ve kendine özgü yönlerini açıklayabilme
8Kukla ve kukla sanatının kökeni, kukla çeşitleri ve eğitim işlevini açıklayabilme.
9Ortaoyunu, meddah ve ortaoyunun Türk eğlence kültürü içindeki yerini kavrayabilme.
10Geleneksel Türk tiyatrosundaki türlerin geçmişteki ve günümüzdeki durumunu yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ortaoyunu adı, tarihçesi, bölümleri özellikleri, oyunların konuları ve oyunlardaki önemli tipler. Meddah terimi, meddahlığın ortaya çıkışı, meddahlık sanatının diğer ülkelerdeki temsilcileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Ortaoyunu hakkındaki adlandırmalar ve adlandırmaların kaynağı Okuma (And, 1985: ss. 337-360)
3 Ortaoyunu’nun tarihçesi ve kaynakları hakkındaki görüşler. Okuma (And, 1985: ss. 360-386)
4Ortaoyunu’nun bölümleri Okuma (And, 1985: ss. 386-401)
5Ortaoyunu’nun özellikleri: Oyun yeri, oyuncular, seyirciler, dekor, aksesuar, müzik-dans vb. Okuma (And, 1985: ss. 402-420)
6Ortaoyunu’nda konular, konuların tasnifi ve özellikleri. Okuma (And, 1985: ss. 421-4456)
7Ortaoyunu’ndaki tipler ve özellikleri. Okuma (And, 1985: ss. 457-487)
8Ara sınav Ara sınav
9Ortaoyunu ve Karagöz ilişkisi, önemli oyunlar ve oyuncular. Okuma (And, 1985: ss. 488-510)
10Meddah adı ve kaynağı. meddahlığın tarihi gelişimi ve diğer ülkelerdeki temsilcileri. Okuma (Nutku, 1997: ss. 1-45)
11Meddah hikâyelerinin kaynakları, gelişimi, yapısal özellikleri ve motifler. Okuma (Nutku, 1997: ss. 75-132)
12Meddahların özellikleri ve anlatım teknikleri, kahvehaneler ve dinleyiciler. Okuma (Nutku, 1997: ss. 45-53)
13Meddah hikâyelerinde canlandırma, dil özellikleri, anlatım özellikleri. Okuma (Nutku, 1997: ss. 53-75)
14Dünyada ve Türklerde Kukla Okuma (Oral, 2003b: ss. 21-37)
15Kukla Çeşitleri Okuma (Oral, 2003b: ss. 41-79)
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Metin And (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu. İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayını. Yardımcı Kitaplar: Nihal Türkmen (1991). Ortaoyunu. İstanbul: MEB Yayınları. Abdülkadir Emeksiz (2001). Ortaoyunu Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Özdemir Nutku (1997). Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri. Ankara: AKM Yayınları. Ünver Oral (2003a). Meddah Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Ünver Oral (2003b). Kukla ve Kuklacılık. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Ünver Oral (2005). Kukla Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1         54                  
ÖÇ2        44                   
ÖÇ3         4                   
ÖÇ4        4   4                
ÖÇ5        4 5                  
ÖÇ6         44                  
ÖÇ7        443                  
ÖÇ8          4 4                
ÖÇ9         5 4                 
ÖÇ10         4 54                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr