Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720101T11363DÜNYADA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI IZorunlu352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, Türkolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, bunun nedenlerini, bu bilimin gelişme evrelerini incelemek; alan araştırmalarını en güncel kaynak çalışmalarla birlikte gerçekleştirebilmek; Batı merkezli Türkoloji dergilerine, kitap ve makalelere ulaşabilmenin pratik yollarını bulabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
1Türkolojinin bilim dalı olarak ortaya çıkış nedenlerini kavrayabilmek
2Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olabilmek
3Uzakdoğudaki Türkoloji bölümleri ve ülkelere göre bu bölgelerdeki Türkologlar ve onların çalışmalarını izleyebilmek
4Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yapılan Türkoloji çalışmalarını takip edebilmek
5Avrupa Türkolojisi hakkında bilgi edinebilmek
6Rusya Türkolojisi hakkında bilgi edinebilmek
7Amerika’da yapılan Türkoloji çalışmalarını izleyebilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkoloji biliminin ortaya çıkış ve gelişme nedenleri; dünyada Türkoloji çalışmalarının dünü ve bugünü; kaynak taraması ve kullanımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve kapsamıTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Dünyada Türkoloji Çalışmaları dersinin kaynaklarıKaynakça oluşturma
3Çin ve Arap kaynaklarında Türklere dair ilk kayıtlarByzantino Turcica’da Türk onomastikasından örnekler
4Çin’de Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri Sunulu anlatım (Çinli Türkologlar ve eserleri)
5Japonya’da Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri Sunulu anlatım (Japon Türkologlar ve eserleri)
6Kore’de Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri Sunulu anlatım (Koreli Türkologlar ve eserleri)
7Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleriSunulu anlatım
8Ara sınav
9Avrupa ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri ISunulu anlatım (Avrupalı Türkologlar ve eserleri)
10Avrupa ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri IISunulu anlatım (Avrupalı Türkologlar ve eserleri)
11Avrupa ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri IIISunulu anlatım (Avrupalı Türkologlar ve eserleri)
12Avrupa ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri IVSunulu anlatım (Avrupalı Türkologlar ve eserleri)
13Avrupa ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri VSunulu anlatım (Avrupalı Türkologlar ve eserleri)
14Avrupa ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri VISunulu anlatım (Avrupalı Türkologlar ve eserleri)
15Avrupa ülkelerinde Türkoloji bölümlerinin kurulması ve bunun nedenleri VIISunulu anlatım (Avrupalı Türkologlar ve eserleri)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Hasan Eren (1998), Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar, TDK: Ankara Yardımcı Kitaplar: Liu, Mau-Tsai (1958), Die chinesischen Nachricten zur Geschichte der Ost-türken (T’u-Kue), I-II, Wiesbaden: Otto Harrassowitz (Türkçesi: Çin kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, Çeviren: E. Kayaoğlu-D. Banoğlu, 2006, İstanbul: Selenge). Geng Shimin (2002), “Çin’de Türkoloji Çalışmaları”, Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, No. 43, 114-120. István Zimonyi (2002), “Macaristan’daki Türkoloji Çalışmaları”, Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, No. 43, 46-49. Gabriele Rasuly Paleczek (2002), “Avusturya'daki Türkoloji Çalışmaları”, Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, No. 43, 52-59. Enrico Basso (2002), “İtalya'daki Türkoloji Araştırmalarının Durumu”, Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, No. 43, 59-60. Nebi Özdemir (2005), “Almanya ve Berlin’deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi ve Freie Unıversität Berlin-Türkoloji Enstitüsü, Milli Folklor, Yıl 17, Sayı 68, 32-39. İsmail Hakkı Kadı (2005), “Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Doğu Batı Yayınlan,, Y ıl: 5, Sayı: 20 llber Ortaylı (2007), Avrupa ve Biz, Turhan Kitabevi: Ankara Edward Said (1998), Oryantalizm, çev. Nezih Uzel, İrfan Yayımcılık: İstanbul Erhan Akdemir, “Avrupa Aynasında Türk Kimliği”, Ankara Avrupa Çalışmalan Dergisi, Cilt: 7, No:l (Güz: 2007), s. I 31-148
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1       5                     
ÖÇ2       5                     
ÖÇ3       5                     
ÖÇ4       5                     
ÖÇ5       5                     
ÖÇ6       5                     
ÖÇ7       5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr