Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720101T11364DÜNYADA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI IIZorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, Türkolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, bunun nedenlerini, bu bilimin gelişme evrelerini incelemek; alan araştırmalarını en güncel kaynak çalışmalarla birlikte gerçekleştirebilmek; Türkiye dışında yayımlanan Türkoloji dergilerine, kitap ve makalelere ulaşabilmenin ve bunları kullanabilmenin pratik yollarını bulabilmek; bunlara eleştirel gözle bakabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ŞİRİN USER
Öğrenme Çıktıları
1Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olabilmek
2Türkiye dışında yürütülen Türkoloji çalışmalarını okuyup yorumlayabilmek
3Oryantalist ve oryantalist olmayan bakış açılarını yakalayabilmek
4Farklı dillerde yazılan Türkoloji çalışmalarını süzgeçten geçirerek bunları Türkçeye çevirmenin önemini kavramak
5Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkolojinin Türkiye dışında yayımlanan kaynaklarını okuyup bunlara yorum katabilmek; yabancı Türkologlarca yazılmış Türkçe gramerlere, Türk dilinin etimolojik sözlüklerine, Türkçe metinlerin dil incelemelerine eleştirel gözle bakabilmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve kapsamıTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Oryantalizmin doğuşu, nedenleri, sonuçlarıSunulu anlatım
3Türkoloji ve oryantalizm ilişkisiSunulu anlatım
4Türkçe sözlükler IOkuma ve yorumlama (Meninski Lugati’nden)
5Türkçe sözlükler IIOkuma ve yorumlama (Radloff Sözlüğü’nden)
6Türkçenin etimoloji sözlükleri I Okuma ve yorumlama (Räsänen Sözlüğü’nden)
7Türkçenin etimoloji sözlükleri II Okuma ve yorumlama (Clauson Sözlüğü’nden)
8Ara sınav
9Türkçe dilbilgisi kitapları I Okuma ve yorumlama (Jean Deny Grameri’nden)
10Türkçe dilbilgisi kitapları IIOkuma ve yorumlama (Grønbech Grameri’nden)
11Türkoloji dergileri IKaynakça oluşturma
12Türkoloji dergileri IITanıtım: Central Asiatic Journal; Journal of the Royal Asiatic Society, Journal of Turkology ,Studies on Inner Asian Languages
13Türkoloji dergileri IIITanıtım: Acta Orientalia , Der Islam , Journal Asiatique , Studia Turcologica Cracoviensia , T'oung Pao, Zeitschrift der deutschen MorgenlaendischenGesellschaft
14Türkçe metin yayınları IOrhon Yazıtları (Thomsen yayını)
15Türkçe metin yayınları IIDivanü Lügati’t-Türk (Robert Dankoff yayını)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Hasan Eren (1998), Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar, TDK: Ankara Yardımcı Kitaplar: Halil İnalcık (2002), “Hermenötik, Oryantalizm, Turkoloji.” Doğu Batı 20/I, 13-41. Mesgnien Meninski (2000) Thesaurus Lexicon: Linguarum Orientalium- Turcico, Arabico, Persicum, 6 Cilt: Simurg: İstanbul W. Radloff (1893-1911), Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy, 8 Tom, St. Petersburg. M. Räsänen (1969), Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs Der Türksprachen, Helsinki. Sir Gerard Clauson (1972), An Etymological Dictionary Of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford: Clarendon Press. Jean Deny (1941), Türk Dili Grameri. Osmanlı Lehçesi (Çeviren:Ali Ulvi Elöve), Maarif Matbaası: İstanbul. K. Grønbech (1995), Türkçenin Yapısı (Çeviren: M. Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1       5                     
ÖÇ2       5                     
ÖÇ3       5                     
ÖÇ4       5                     
ÖÇ5       5                     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr