Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701001462011ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini, üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini, ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak, öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Üniversite kavramını anlayabilme.
2Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme.
3Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme.
4Üniversite yaşamına yönelik yönetmelik ve yönergeleri kavrayabilme.
5Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme.
6Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Üniversite kavramı ve anlayışı Öğretim üyesinin sunumu
3İzmir’de düzenlenen Mart ayı etkinliklerinin sunumu Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım Öğrenci sunumu
4Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım Öğrenci sunumu
5Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması Öğrenci sunumu
6İzmir’de düzenlenen Nisan ayı etkinliklerinin sunumu Öğrenci sunumu
7Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum
8SüpervizyonSüpervizyon
9Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi Öğrenci İşleri tarafından yapılan sunum
10Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi Uluslararası Olanaklardan sorumlu kişi tarafından yapılan sunum
11İzmir’de düzenlenen Mayıs ayı etkinliklerinin sunumu Öğrenci Sunumu
12Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum
13İzmir’de bulunan bir müzeye gezi Gezi, gözlem
14İzmir’de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi Gezi, gözlem
15Sosyal sorumluluk projeleri için öğrencilerin seçilmesi Öğretim üyesi tarafından yapılan sunum
16Final: Genel değerlendirme Öğrenci dosyalarının tetkiki
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
www.ege.edu.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Alan Gezisi125
Rapor Hazırlama125
Rapor Sunma125
Bireysel Çalışma125
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Rapor125
Gözlem125
Rapor Hazırlama125
Rapor Sunma125
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım12224
Gözlem2510
Gösterme3412
Alan Gezisi9327
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma133
Seminer248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1          1       5554       
ÖÇ2                  5554       
ÖÇ3   4  3           5554       
ÖÇ4    3             5544       
ÖÇ54                 5545       
ÖÇ6   5              5555       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr