Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701005022011ÇAGDAŞ TÜRK EDEBİYATLARİ-IIZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
20. yy.ın başında Türk kavimlerinin yazı dillerinin oluşma sürecini kavrayabilme, Bu Türk kavimlerinin modern edebiyatlarının oluşumunu kavrayabilme, Zirve şahsiyetleri ve eserlerini değerlendirebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA
Öğrenme Çıktıları
120. yy.da modern yazı dillerinin oluşumunu açıklayabilme.
220. yy.da Türk kavimlerinin modernleşme sürecini kavrayabilme
3Türk kavimlerinin modern edebiyatlarının oluşumunu açıklayabilme
4Türk kavimlerinin modernleşmesinde rol oynayan zirve şahsiyetleri ve eserlerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern Türk Topluluklarının yazı dilleri, Modern Türk edebiyatları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1XIX.-XX. yy.da Kazaklar ve Kazak EdebiyatıTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Modern Yazı Dilinin ve Edebiyatın Oluşması Şokan Velihanov, İbiray Altınsarin Okuma (d. 423-451)
3Abay: Şiirleri Mağcan Cumabay: Şiirleri Okuma (d. 423-451)
4Mir Yakup Devletoğlu, Ahmet Baytursun (Kazak Gazetesi) Tahavi Ahtanov: Boran Okuma (d. 423-451)
5Muhtar Avezov; Abay Okuma (d. 423-451)
6XIX-XX. yy.da Özbekler ve Özbek Edebiyatı Modern Yazı Dilinin ve Modern Edebiyatın Oluşması, “Ceditçilik Hareketi”, Cedit Matbuatı Okuma (d. 179-199)
7Abdullah Kadiri: Öten GünlerOkuma (d. 179-199)
8Ara sınav
9Abdülhamid Süleyman Çolpan: ŞiirlerOkuma (d. 179-199)
10XIX. yy.da Kırgızlar ve Kırgız Edebiyatı Modern Yazı Dilinin ve Modern Edebiyatın Oluşması, Genel Özellikler, Manas Destanı Okuma (d. 367-399)
11Cengiz Aytmatov Hayatı, Sanatı, Kişiliği Okuma (d. 367-399)
12Cengiz Aytmatov II Beyaz Gemi, Gün Var Asra Bedel Okuma (d. 367-399)
13Cengiz Aytmatov III Dişi Kurdun Rüyaları Okuma (d. 367-399)
14XX. yy.da Türkmenler ve Türkmen Edebiyatı Modern Yazı Dilinin ve Modern Edebiyatın Oluşması Okuma (d. 159-179)
15XX. yy.da Türkmenler ve Türkmen Edebiyatı II Modern Yazı Dilinin ve Modern Edebiyatın Oluşması Okuma (d. 159-179)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Eserler: a. Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi b. Köprülü, Ord. Prof. M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Yayınlayanlar: Dr. Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, [2. bs.], İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1980, XXIV- 437+2 s. c. Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. (Enderun Yayınevi) d. Türk Dünyası El Kitabı-Türkiye Dışı Türk Edebiyatları, 4. c., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1998 KİTAP VE MAKALELER: Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Akpınar, Yavuz, "İsmail Gaspıralı'nın Fikrî ve Edebî Eserleri", Yüzyılda Gaspıralı'nın İdealleri. Bildiriler. Yayına Hazırlayan: Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu, İstanbul, Türk Yurdu Yayınları, 2ğ, s. 63-93 Akpınar, Yavuz, Azerî (Azerî Türkçesi, Azerî Edebiyatı), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.c., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1977, s. 254-264 Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.297-310 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Benningsen, A., C. Le Mercier Quelquejal, Stepte Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâmın 400 Yılı (L'İslam en Union Soviétique), Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1981, Selçuk Yayınları, XXV+309 s. Cirtautas, İlse Laude, Son Elli Yılda Edebî Özbekçenin Gelişmesi Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, s. 77-92 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194 Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli, XIX. yy'a Özkan, Dr. Nevzat, Türk Dünyası. Nüfus, Sosyal Yapı, Dil Edebiyatı, Kayseri, Geçit Yayınları, 1997 VIII+416 s. Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dünyası El Kitabı, 2.bs., 2. c.: Dil-Kültür-Sanat, Ankara, 1992, s. 59-292 (Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları) Türk Milletinin Dili, R. R. Arat, s. 59-68; Eski Türkçe, Şinasi Tekin, s. 69-119; Batı Türkçesi, F. K. Timurtaş, s. 120-145; Osmanlıca, Muharrem Ergin, s. 146-196; Türkiye Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 197-210; Doğu Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 211-215; Kuzey Türkçesi, Ahmet Temir, s. 216-223; Türk Şivelerinin Tasnifi, R. R. Arat-Ahmet Temir, s. 224-247; Türkçecilik Cereyanının Tarihi, F. K. Timurtaş, s. 248-258; Türklerde Yazı ve Alfabeler, M. Ergin, s. 259-289; Türk Lehçeleri, Ahmet Temir, s. 290-292 Yüce, Nuri, “Türk Dili ve Lehçeleri”, [Türk maddesi] İslam Ansikilopedisi, 12/1. c., s. 456-468 Zenkovsky, Prof. Serge A., Rusya'da Pantürkizm ve Müslümanlık, Çev.: Prof. Dr. İzzet Kantemir, İstanbul, 1983, xv+264 s. (Üçdal Neşriyat)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1        5555                 
ÖÇ2        5555                 
ÖÇ3        5555                 
ÖÇ4        5555                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr