Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720101T11491ÇAGDAŞ TÜRK EDEBİYATLARİ-IZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
19. yy.da Rusya Türklerinin siyasi, sosyal ve kültürel hayatları hakkında bilgi verme, Rusya Türklerinin modernleşme hareketlerinin kaynaklarını açıklama, Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetleri ve bu şahsiyetlerin eserlerini değerlendirebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA
Öğrenme Çıktıları
119. yy.da Rusya Türklerinin modernleşme hareketlerini açıklayabilme
2Rusya Türklerinin modernleşmesine etki eden kaynakları gösterebilme
3Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetleri söyleyebilme
4Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetlerin eserlerini yorumlayabilme
5Rusya Türklerinin modernleşmesinde rol oynayan şahsiyetleri karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Rusya Türklerinin modernleşme hareketleri, Modernleşmede rol oynayan şahsiyetler ve eserleri, İsmail Gaspıralı ve Türk dünyası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Kapsamı, Önemi, Dersle ilgili genel bibliyografya Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2XIX. yy.da Rusya Müslümanları (Siyasî, sosyal ve kültürel hayat) Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194
3Rusya Müslümanlarının Modernleşme, Yenileşme Hareketleri ve KaynaklarıKurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194
4İdil-Ural Bölgesi( Kazan Tatarları)’nde Ruslarla İlişkilerKurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. DTCF Dergisi, Ankara,
5Modern Tatar Fikir Hayatı ve Edebiyatının Ortaya ÇıkışıKurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. DTCF Dergisi, Ankara,
6Kursevî, Kayyum Nasirî, Şahabettin Mercanî -Musa Akyiğit: Hüsameddin Molla Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194
7-Abdullah Tukay. Şiirleri - Ayaz İshakî: Üyge Taba Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194
8Ara sınav
9-İsmail Gaspıralı ve TERCÜMAN I (Hayatı, eserleri, fikirleri ve tesirleri) İsmail Gaspıralı-Seçilmiş Eserleri I: Roman ve Hikayeleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2005
10-İsmail Gaspıralı ve TERCÜMAN II Roman ve Hikâyeleri (Frengistan Mektupları, Darürrahat Müslümanları) İsmail Gaspıralı-Seçilmiş Eserleri I: Roman ve Hikayeleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2005
11İsmail Gaspıralı III Fikri Eserleri İsmail Gaspıralı-Seçilmiş Eserleri II: Fikri Eserleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2007
12İsmail Gaspıralı III Dil yazıları İsmail Gaspıralı-Seçilmiş Eserleri III:Dil, Edebiyat, Seyahat Yazıları Ötüken Yayınları, İstanbul 2008
13- Modern Kırım Edebiyatının Genel Özellikleri Okuma (d. 259-303)
14Cengiz Dağcı: Korkunç YıllarOkuma (d. 259-303)
15Cengiz Dağcı: Yurdunu Kaybeden Adam -Eşref Şemizade; Şiirler Okuma (d. 259-303)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Eserler: a. Güngör, Erol: Tarihte Türkler, Ötüken Yayınevi b. Köprülü, Ord. Prof. M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Yayınlayanlar: Dr. Orhan F. Köprülü, Nermin Pekin, [2. bs.], İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1980, XXIV- 437+2 s. c. Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2.bs., İstanbul, 1981, XII+696 s. (Enderun Yayınevi) d. Türk Dünyası El Kitabı, Türkiye Dışı Türk Edebiyatları, Türk Kültürünü Arastırma Enstitüsü c.4, Ankara. e. İsmail Gaspıralı-Seçilmiş Eserleri I: Roman ve Hikayeleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2005 KİTAP VE MAKALELER: Akpınar, Yavuz, "Gaspıralı'nın Türk Diline Bakışı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, 2ğ, Sayı: 12/1, s. 385-408 Akpınar, Yavuz, "İsmail Gaspıralı'nın Fikrî ve Edebî Eserleri", Yüzyılda Gaspıralı'nın İdealleri. Bildiriler. Yayına Hazırlayan: Cezmi Bayram, İsmail Türkoğlu, Filiz Baloğlu, İstanbul, Türk Yurdu Yayınları, 2ğ, s. 63-93 Akpınar, Yavuz, Azerî (Azerî Türkçesi, Azerî Edebiyatı), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1.c., İstanbul, Dergâh Yayınları, 1977, s. 254-264 Akpınar, Yavuz, Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, Dergâh Yayınları, 1994, 512 s. Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Dilinin İnkişafı”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.297-310 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, I. c., Yayına Hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara, 1987, s.69-149 (Türk Tültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) Benningsen, A., C. Le Mercier Quelquejal, Stepte Ezan Sesleri, Sovyet Rejimi Altındaki İslâmın 400 Yılı (L'İslam en Union Soviétique), Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1981, Selçuk Yayınları, XXV+309 s. Cirtautas, İlse Laude, Son Elli Yılda Edebî Özbekçenin Gelişmesi Üzerine, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, s. 77-92 Kurat, Akdes Nimet, “Kazan Türklerinin “Medenî Uyanış” Devri" (1917 Yılına Kadar), DTCF Dergisi, Ankara, Temmuz-Aralık 1966, XXIV. c., Sayı: 3-4, s. 95-194 Kurat, Akdes Nimet, “Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi”. (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli, XIX. yy'a Özkan, Dr. Nevzat, Türk Dünyası. Nüfus, Sosyal Yapı, Dil Edebiyatı, Kayseri, Geçit Yayınları, 1997 VIII+416 s. Türk Lehçeleri ve Şiveleri, Türk Dünyası El Kitabı, 2.bs., 2. c.: Dil-Kültür-Sanat, Ankara, 1992, s. 59-292 (Türk Kültürünü Araştırma Ensititüsü Yayınları) Türk Milletinin Dili, R. R. Arat, s. 59-68; Eski Türkçe, Şinasi Tekin, s. 69-119; Batı Türkçesi, F. K. Timurtaş, s. 120-145; Osmanlıca, Muharrem Ergin, s. 146-196; Türkiye Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 197-210; Doğu Türkçesi, Muharrem Ergin, s. 211-215; Kuzey Türkçesi, Ahmet Temir, s. 216-223; Türk Şivelerinin Tasnifi, R. R. Arat-Ahmet Temir, s. 224-247; Türkçecilik Cereyanının Tarihi, F. K. Timurtaş, s. 248-258; Türklerde Yazı ve Alfabeler, M. Ergin, s. 259-289; Türk Lehçeleri, Ahmet Temir, s. 290-292 Yüce, Nuri, “Türk Dili ve Lehçeleri”, [Türk maddesi] İslam Ansikilopedisi, 12/1. c., s. 456-468 Zenkovsky, Prof. Serge A., Rusya'da Pantürkizm ve Müslümanlık, Çev.: Prof. Dr. İzzet Kantemir, İstanbul, 1983, xv+264 s. (Üçdal Neşriyat)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ1        5555                 
ÖÇ2        5555                 
ÖÇ3        5555                 
ÖÇ4        5555                 
ÖÇ5        5555                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr