Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714001032009ANTİK HELLEN TARİHİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İ.Ö. 2. Bin yıldan itibaren oluşmaya başlayan Hellen uygarlığının tarihsel süreç içerisindeki ana safhalarının öğretilmesi, Hellen toplumundaki önemli savaşların ve antlaşmaların neler olduğunun gösterilmesi ve bunların sonucunda Hellen toplumunun sosyo-kültürel ve sosyo-politik yaşantısında görülen değişimlerin aktarılması hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi. Aytekin ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Bağımsız düşünebilme ve bunu gösterebilme.
2Antik Hellen Tarihine ilişkin literatürü ana hatlarıyla bilme.
3Hellen Uygarlığı'nı etkileyen önemli tarihi olayları (savaşları ve antlaşmaları) bilebilme.
4Antik Hellen tarihindeki başlıca göç ve kolonizasyon hareketlerini kavrayabilme.
5Antik Hellen tarihi boyunca görülen başlıca politik olayları ve oluşumları öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İ.Ö. 2. Bin yıl ile birlikte temelleri atılan Hellen uygarlığının oluşumuna katkı sağlayan etkenler, ardından İ.Ö. 1. Bin ile birlikte Hellen toplumunun ana safhaları olan Protogeometrik, Geometrik, Arkaik ve Hellenistik dönemlerde meydana gelen önemli olaylar (savaşlar, antlaşmalar, birlikler, göçler) ve bunların Hellen kent devletlerindeki yansımaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Derse giriş ve tanışma. Antik Hellen tarihinin kaynakları nelerdir? Başlıca antik çağ yazarları ve eserleri.Tanışma ve ders kapsamının tanıtımı.
1Hellen uygarlığının tarihi coğrafyası ve coğrafi sınırları.
2Ege ve Dor Göçleri, Karanlık Çağlar.Okuma (O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş).
3Batı Anadolu'daki Hellen kent devletleri ve bunların Phryg ve Lydia uygarlıkları ile olan ilişkileri.
4Kolonizasyon dönemi, koloniler ve yeni toplum düzeni.Okuma (A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi).
5Atina'daki reform hareketleri.
6Hellen-Pers savaşları, İonia ihtilali, Attika-Delos Deniz Birliği.Okuma (J.K. Williams, The Empire of the Ancient Greece).
7Vize Sınavı.
8Peloponnesos Savaşı, İtalya ve Sicilya Seferleri, Satrap Ayaklanmaları.
9Makedon Egemenliği, Büyük İskender ve Seferleri.Okuma (O. Tekin, Eski Anadolu ve Trakya: Ege Göçlerinden Roma İmparatorluğu'nun İkiye Ayrılmasına Kadar).
10Büyük İskender İmparatorluğu'nun yapısı ve niteliği.
11Büyük İskender sonrası, Diodokhlar dönemi.Okuma (P.J. Rhodes, A History of the Classical Greek Word).
12Hellenistik Krallıklar ve yapıları.
13Pergamon, Bithynia, Pontos, Kappadokia, Armenia, Kommagene krallıkları.
14Hellenistik krallıkların son bulması ve Roma'nın etkileri.
15Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J. Boardman, The Oxford History of the Classical World (1993). V.R.d'A. Desborough, The Last Mycenaeans and their Successors (1964). V.R.d'A. Desborough, The Greek Dark Ages (1972). G.L. Huxley, The Early Ionians (1972). I.S. Lemos, The Protogeometric Aegean (2002). A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (1983). P.J. Rhodes, A History of the Classical Greek Word (2006). V. Sevin, Eski Anadolu ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar (2003). A.M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (2000). O. Tekin, Eski Yunan Tarihi, İletişim Yayınları (1998). O. Tekin, Eski Anadolu ve Trakya: Ege Göçlerinden Roma İmparatorluğu'nun İkiye Ayrılmasına Kadar (2007). O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş (2008). J.K. Williams, The Empire of the Ancient Greece (2003).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10220
Takım/Grup Çalışması224
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1   2 3 4 5
ÖÇ2 1 2 3 4 5
ÖÇ3 1 2 3 4 5
ÖÇ4 1 2 3 4 5
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr