Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714001072009KLASİK ARKEOLOJİYE GİRİŞZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Klasik Arkeolojinin temel kavramları ve ilkelerini öğrenmeleri, farklı disiplinlerle olan ilişkisini kavramaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Yasemin POLAT
Öğrenme Çıktıları
1 Arkeoloji biliminin doğasını anlayabilme
2 Arkeoloji ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
3 Arkeolojik araştırmalarda etik kuralların farkına varabilme.
4 Arkeolojik araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme.
5 Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
6 Araştırma yaptığı konu ile ilgili olarak yazılı seminer sunabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arkeoloji nedir? Arkeolojinin diğer dalları ve özellikleri, Klasik Arkeolojinin sınırları, diğer bilimlerle ilişkisi, mimari, seramik, sikke, heykel vs. gibi Arkeoloji’nin ana malzemesini oluşturan konuların temel kavramları, araştırma yöntemleri, eski eserlerin korunması ile ilgili kanunlar ve araştırma yöntemlerinde uyulması gereken etik kurallar, arkeolojide tarihlendirme yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi .Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Arkeoloji Nedir? Arkeolojinin tarihçesi Arkeolojinin diğer dalları Arkeolojiye yardımcı diğer disiplinler Okuma (Başaran 3-6, Etienne, 13-41)
3Araştırma yöntemleri Arkeolojide etik Eski eserleri korumaya ilişkin kanunlar Okuma. (Başaran, 6-18, Eski Eserler Kanunu)
4Mimari yapıların özellikleri Mimaride kullanılan genel kavramlar Mimari düzenler Okuma. (Tomlinson, 1-14, Lawrence, 66-97, başaran, 97-116, Richter, 11-17
5Mimari düzenlerin özellikleri, bölümleriOkuma (Lawrence, 66-97, başaran, 97-116, Richter, 11-17, Saltuk, ilgili maddeler, Er, ilgili maddeler, Boardman, 77-83)
6Tapınak türleri ve alt yapısal terminolojiOkuma. (Lawrence, 66-97, başaran, 97-116, Richter, 11-17, Saltuk, ilgili maddeler, Er, ilgili maddeler, Boardman, 77-83)
7Antik dönem kentinin öğeleri ve özellikleri Okuma. (Wycherley, 12-158, Başaran, 68-71, Richter, 13-38) Yazılı Seminer sunumu
8Ara sınav
9Tiyatro, hamam gibi çeşitli yapıların bölümlerine ait terminoloji ve yapısal özellikleriOkuma . (Richter, 13-38, Er, konu ile ilgili maddeler, Saltuk, konu ile ilgili maddeler, Yegül, 20-33)
10Arkeolojide seramiğin önemi, kullanım amaçları, buluntu durumları Okuma .(Başaran, 1-16)
11Seramik fırınlama yöntemlerine genel bir bakış, kap formları Okuma.( Richter, 265-274, İren, 2-39, Noble, 1-83)
12Kap formları ve kullanım amaçları Okuma (Noble, 7-28)
13Kap formları ve kullanım amaçları, genel seramik kronolojisi Okuma (Noble, 7-28, Başaran, 150-153, Folsom, 27-31) Yazılı Seminer Sunumu
14Heykellerin işlevi, yapım malzemesi ve yapım teknikleri Okuma (Başaran 66-85, Boardman, 83-99, Richter, 41-46)
15Arkeolojide tarihlendirme yöntemleri Okuma (Başaran, 18-22)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: R.A. Tomlinson, Yunan Mimarlığı, İstanbul, 2003. (Homer Kitabevi) G.M.A Richter, Yunan Sanatı, 1969. (Cem Yayınevi) Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş I, Erzurum, 1988. Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş II, Erzurum, 1988. Yasemin Er, Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Ankara, 2006.(Phoenix) Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, 1990.(İnkılap) John Boardman, Yunan Sanatı, İstanbul, 2005 Roland ve Françoise Etienne, Antik Yunan Bir Keşfin Arkeolojisi, İstanbul, 2006. R.E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, İstanbul, 1986. A.W. Lawrence, Grek Architecture, New York, 1983. Fikret Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, İstanbul, 2006. K. İren, Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği, İstanbul, 2003. Önerilen Kaynaklar: Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, 1998, İstanbul. (YEM) J.V.Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, New York, 1965. R.S. Folsom, Handbook of Greek Pottery, A Guide for Amateurs, London, 1964. G.M.A. Richter-M.J. Milne, Shapes and Names of Athenian Vases, New York, 1935. M.G. Kanowski, Containers of Classical Greece: A Handbook of Shapes, New York, 1984. T. Schreiber, Athenian Vase Construction A Potter’s Annalysis, California, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Seminer155
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma11333
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ143        
ÖÇ243        
ÖÇ3        5 
ÖÇ4344       
ÖÇ5          
ÖÇ6  4    3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr