Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714001112009ARKEOLOJİK ÇİZİMZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, arkeolojide ve kazılarda çok önemli bir yere sahip seramiklerin profil çizimini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Gürcan POLAT
Öğrenme Çıktıları
1 Seramik formlarını tanıma ve belirleme
2 Seramik kap parçalarının duruş pozisyonunu kavrayabilme.
3 Seramik kaplara ait parçaların kesit ve profilini ölçekli olarak çizebilme.
4 Eksik korunmuş kapların profilini çizim üzerinde tamamlayabilme
5 Farklı alet ve olanaklarla seramik çizimlerini gerçekleştirebilme.
6 Kap üzerindeki bezemeleri, çizime aktarabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Seramiklerin, arkeoloji bilimindeki yeri ve önemi tartışılacak. Seramik çiziminin, seramik araştırmalarındaki önemi ve gerekliliğinin belirlenmesinin ardından gerek parçalar halinde ve gerekse de tam olarak korunmuş kapların kesit, profil ve bezeme çizimlerini elde etme yöntemleri aktarılacak ve bunların orijinal malzeme üzerinde uygulamaları gerçekleştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, gerekliliği derste kullanılacak malzemelerin tanıtımıTanışma, ders içeriğinin incelenmesi
2Seramik kap formları ve bölümleri. Parça halinde korunmuş olan seramiklere ilişkin ağız ve kaide çaplarının belirlenmesine ilişkin yöntemlerAnlatın ve uygulama
3Ağız çapı belirleme uygulamaları Anlatın ve uygulama
4Ağız parçası izdüşüm alma ve bunu kağıda aktarma. Anlatın ve uygulama
5Ağız parçası dış profil çizimi ve iç izdüşüm alma.Anlatın ve uygulama
6Ağız parçası kesit ve profil çizimiAnlatın ve uygulama
7Parça kaide izdüşümlerinin alınmasıAnlatın ve uygulama
8Ara sınav
9Tam kaide izdüşümlerinin alınmasıAnlatın ve uygulama
10Kaide kesit ve profil çizimiAnlatın ve uygulama
11Tam kap izdüşümlerinin alınması Anlatın ve uygulama
12Tam kap kesit ve profil çizimi Anlatın ve uygulama
13Kulplara ilişkin izdüşümü, kesit ve profil çizimiAnlatın ve uygulama
14Seramikler üzerindeki bezemelerin çizime aktarılmasıAnlatın ve uygulama
15Bezemeli kap kesit, profil ve bezeme çizimi.Anlatın ve uygulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tuba ÖKSE , Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri, İstanbul 2002. N.Griffits-A.Jenner-C.Wilson, Drawing Archaeological Finds, A Handbook, London 1991. Kumpas, konformatör, lehim teli, pergel ve gönye
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma12112
Takım/Grup Çalışması212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1  554     
ÖÇ2  554     
ÖÇ3  554     
ÖÇ4  554     
ÖÇ5  554     
ÖÇ6  554     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr