Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714001182009GEOMETRİK DÖNEM SANATIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Protogeometrik ve Geometrik dönem sanatı Klasik Yunan kültürü ve sanatının oluşum evresine aittir. Klasik Arkeoloji eğitiminin temelini oluşturan bu ders kapsamında Bronz Çağı sonları ve Demir Çağı’nın başlarına ait Yunan seramik sanatı, küçük sanat ürünleri, dönemin mimarisi ve kentleşme süreci temelinde Kıta Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu sınırları içinde karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, ders kapsamında öğrenciye Erken Yunan Sanatı’nın temel kavramları verilerek, analitik ve bilimsel bakış yöntemleri kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Geometrik dönem yerleşimlerini mimari gelenekleri ile birlikte kavrayabilme. Bulunduğu coğrafya içinde oynadığı rolü tanımlayabilme.
2 Geometrik dönem sanatı kendinden önceki ve sonraki kültürlerle ilişkilendirme ve değerlendirme.
3 Batı Anadolu’da dönemi yansıtan önemli merkezlerde yürütülen kazı ve araştırmalarda ortaya çıkarılan buluntuları tanıma, tanımlama ve Geometrik dönem sanatı içinde değerlendirme.
4 Konusu ile ilgili kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
5 Geç Bronz Çağı ve Erken Demir Çağı’nda Yunan Kültürü: Dönemin tarihi olayları, siyasi ve sosyal yapısı, coğrafi sınırlarını tanımlama.
6 Karanlık çağlar: Öne sürülen teoriler ve tartışmalar ışığında yorumlama.
7 Dönemin kronolojisini ve Arkeoloji bilimi içindeki yerini belirtme.
8 Protogeometrik ve Geometrik döneme ait buluntularının mal özellikleri, form, yapım tekniği, bezeme ve stil özellikleri yardımıyla karşılaştırma ve sınıflandırma.
9 Protogeometrik ve Geometrik döneme ait buluntulardan hareketle dönemi temsil eden ürünler hakkında sentezleme ve değerlendirme yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Geometrik dönem sanatı kapsamında dönemin seramiği, mimarisi ve küçük buluntuları sanatın genel karakterini vurgulayan buluntularla açıklamalı olarak ele alınacaktır. Geometrik döneme ait malzemenin yoğun şekilde ele geçtiği Kıta Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu’daki merkezler ve buluntuları birbiriyle karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, temel bilgiler ve giriş.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi.
2Yunan tarihinin başlangıcı: Dor Göçleri ve sonuçları.Okuma: Kitap 3 (sf. 93-171).
3Dönemin coğrafi sınırları ve kronolojisi. Protogeometrik dönem seramiğinin genel çerçevesi.Öğretim üyesinin sunumu.
4Protogeometrik dönem seramiğiOkuma: Kitap 2 (sf. 5-9).
5Erken Geometrik dönem: Seramik sanatı.Okuma: Kitap 1 (sf. 25-35) Kitap 2 (sf. 15-19).
6Orta Geometrik dönem: Seramik sanatı.Okuma: Kitap 1 (sf. 55-65) Kitap 2 (sf. 19-20).
7Geç Geometrik dönem: Seramik sanatı.Okuma: Kitap 1 (sf. 73-81; 109-123) Kitap 2 (sf. 20-23).
8Ara sınav.
9Geç Geometrik dönem: Dipylon Ressamı.Okuma: Kitap 1 (sf. 73-81; 109-123) Kitap 2 (sf. 20-23).
10Geometrik dönem mimarisinin genel çerçevesi ve sorunları.Öğretim üyesinin sunumu.
11Geometrik dönem yerleşimleri.Öğretim üyesinin sunumu.
12Geometrik dönem mimarisi I.Öğretim üyesinin sunumu.
13Geometrik dönem mimarisi II.Öğretim üyesinin sunumu.
14Geometrik dönem kutsal alanları.Öğretim üyesinin sunumu.
15Seminer sunumu.
16Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Kitap 1: J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). Kitap 2: R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). Kitap 3: A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Ankara 1984). Yardımcı Kitaplar: B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands (Köln 1969). J. Bouzek, Homerisches Griechenland (Praha 1969). C. G. Starr, The Origins of Greek Civilization (New York 1961). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 1968). B. A. Sparkes, Greek Pottery: an Introduction (Manchester 1991). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London 1980). A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (Edinburg 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001). E. Akurgal, Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı (Ankara 1993). R. Osborne, Greece in the Making 1200-479 BC (London 2007). A. M. Snodgrass, An Archaeology of Greece. The present state and future scope of a discipline (Berkeley 1987). A.-M. Wittke - E. Olshausen - R. Szydlak, Historischer Atlas der antiken Welt, Der neue Pauly Sonderausgabe (Stuttgart 2012).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik133
Seminer13339
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1    3     
ÖÇ2    3     
ÖÇ3     42   
ÖÇ4  2    4 3
ÖÇ54   3     
ÖÇ64         
ÖÇ7  4       
ÖÇ8   4      
ÖÇ9 2     3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr