Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714002002009KLASİK DÖNEM MİMARLIĞIZorunlu246
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Hellen Uygarlığı’nın Klasik Dönemi içerisindeki mimari yapıları, teknikleri ve dönem içerisinde kaydettiği gelişimi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Aytekin ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Klasik Dönem’de Hellen dünyasının politik ve ekonomik yapının mimarideki yansımalarının verebilmek
2Hellen Uygarlığı’nın Klasik Dönem içerisindeki sosyali siyasal ve dinsel içerikli mimari yapılarının anlatabilmek
3Hellen Uygarlığı’nın Klasik Dönem içerisindeki kullandığı ve yeni ortaya çıkan tekniklerin öğretebilmek
4Hellen Uygarlığı’nın Klasik Dönem içerisindeki mimari gelişimlerinin verebilmek
5Hellen Uygarlığı’nın Klasik Dönem içerisindeki şehircilik anlayışı, gelişimi, bölümleri ve yeni anlayışların aktarabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klasik Dönem’de Hellen dünyasının politik ve ekonomik başarıları yapıların inşasını etkilemiştir. Tanrıları için en büyük ve en görkemli tapınaklar inşa etmeye çalışmışlardır. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıla tarihlenen Hellen anakarası ve adalarda, Güney İtalya ve Sicilya kolonilerinde, ve Anadolu’da bulunan ion ve dor düzenindeki en önemli tapınaklar bu ders kapsamında incelenmektedir. Arkaik Dönem’de sınırlı sayıda örneği bulunan ve yapılarda üçüncü bir düzen olarak kullanılmaya başlanan Korinth başlıkları derste sunulmaktadır. Anadolu, Yunanistan ve Güney İtalya’da yeni kurulmuş olan hippodamik planlı şehirler, konut mimarisi, agoralar, stoalar, tiyatrolar, stadionlar, hipodromlar, katogegionlar’ın erken örnekleri ve erken dönem hamamları ders süresince bahsedilen konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0klasik dönem mimarlığına giriş ve klasik dönemin siyasi olayları
1klasik dönemde kentleşmei hippadamos, ızgara plan sistemi
2klasik dönemde kentleşmei hippadamos, ızgara plan sistemi
3klasik dönemde kent savunmaları ve savunma sistemleri
4klasik dönem agoraları
5 klasik dönemin siyasi içerikli yapıları (bouleuterion, pryteneion, ekklesiasterion vb)
6klasik dönem gymnasion ve stadionları
7ara sınav
8klasik dönem sivil mimari yapıları (pastas ve prostas tipli evler)
9klasik dönem tapınak mimarisine giriş ve mimarları
10M.Ö. 5. yy. tapınak mimarisi (Yunanistan, ve batı Anadolu tapınakları)
11M.Ö. 5. yy. tapınak mimarisi (güney İtalya ve Sicilya)
12M.Ö. 5. yy da Atinada inşa edilmiş tapınaklar
13Atina akropolisindeki tapınaklar
14M.Ö. 4. yy tapınakları (Yunanistan, ve batı Anadolu tapınakları)
15final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Mimarlığın Uluslararası Kaynakları: 2, Çeviren: S. Güven, 1990. W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece an Account of Historic Development, London, 1950. A. W. Lawrence, Greek Architecture, London, 1973. R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu, 1961, (Çeviren: N. Nirven, N. Başgelen, İstanbul 1991). E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, Routledge, 1994 (Çeviren: C. Bilsel, İstanbul, 2000). R. A. Tomlinson, Yunan Mimarlığı, London, 1997 (Çeviren: R. Akbulut, İstanbul 2003). Alexander Tzonis-Phoebe Giannisi, Classical Grek Architecture, Paris 2006. A. Akarca, Şehir ve Savunması, Ankara, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10110
Tartışma16232
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 1 2    34
ÖÇ2 1 2 3  4 
ÖÇ31 2 3 4 5 
ÖÇ4 1  2 3 45
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr