Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714002052009ARKAİK DÖNEM PLASTİĞİZorunlu236
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Yunan dünyasında büyük boyutlu heykel sanatının ortaya çıkışındaki dış etkiler ve Arkaik dönem boyunca heykel gelişimini incelenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Gürcan POLAT
Öğrenme Çıktıları
1 Yunan Dünyasında büyük boyutlu heykel sanatının ortaya çıkışındaki etkileri ve bunların izlerini kavrayabilme
2 Arkaik dönem içerisinde heykel üretiminin nedenlerini ve kullanım alanlarını açıklayabilme.
3 Arkaik dönem heykellerinde zaman içerisinde görülen anatomik detaylardaki gelişimi kavrayabilme.
4 Arkaik heykeltıraşlıkta bölgesel stil farklılıklarını tanıyıp, tartışabilme.
5 Arkaik dönem mimari plastik eserlerini tanıma ve bunların arkaik plastik açısından değerlendirebilme
6 Arkaik dönem mezar stellerini tanıma ve bunların gelişimlerini irdeleyebilme.
7 Arkaik dönemde üretilmiş bir plastik eseri tanıma ve tarihlendirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arkaik dönemde büyük boyutlu heykel sanatının ortaya çıkışı, buna neden olan etkiler ve heykel sanatında Arkaik dönem boyunca görülen değişim ve gelişim, karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Arkaik heykellerin tarihlendirilmesinde öneme sahip kesin tarihli eserler tanıtılacak ve bunlardan yola çıkılarak diğer eserler stilistik açıdan incelenecektir. Yakın müzelerdeki Arkaik dönem plastik eserleri yerinde incelenerek, teorik bilgiler orijinal eserler üzerinde pekiştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kaynakçalarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Geometrik dönem plastiğinden Arkaik dönem plastiğine geçişBoardman; (sf. 9-20)
3Erken Arkaik dönemde üretilmiş figürinler Jenkins, Dedalica
4Yunan heykeltıraşlık sanatında görülen büyük boyutlu heykeller ve ortaya çıkmasındaki etkiler Boardman, (sf. 18-69)
5Nikandre-Auxerre ve Sounion Grubu eserler, Prinias A TapınağıKorai, (sf. 23-36) Kouroi, (sf. 30-58)
6Olympia Hera- Berlin Koresi-Akropolis 593 ve Orkhomenos-Thera Grubu eserlerKorai, (sf. 37-43) Kouroi, (sf. 59-74)
7Kheramyes-Geneleos ve Tenea-Volomandra Grubu eserlerKorai, (sf. 44-54) Kouroi (sf. 75-89)
8Ara sınav
9Lyons Koresi-Ephesos ve Melos Grubu eserlerKorai, (sf. 55-61) Kouroi (sf. 90-112)
10Siphnos Hazine Binası heykeltıraşlık eserleriWatrous, (sf.159-172)
11Siphnos Hazine Binası-Apollon Tapınağı ve Anavysos-Ptoon 12 Grubu eserleri Korai, (sf. 62-67) Kouroi (sf.113-125)
12İzmir Müzesindeki Arkaik heykeltıraşlık eserlerinin yerinde incelenmesi Uygulama
13Geç Arkaik Dönem Kıta Yunanistan ve Doğu Yunan Koreleri ve Ptoon 20 Grubu KouroslarıKorai, (sf. 68-97) Kouroi (sf. 126-147)
14Arkaik Dönem diğer mimari heykeltraşlık eserleriBoardman (sf.166-180)
15Arkaik dönem mezar stelleriRichter, Gravestones. Boardman (sf.181-187)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Richter, G.M.A., Korai, Archaic Greek Maidens, 1968 Richter, G.M.A., Kouroi, Archaic Greek Youths, 1960 Richter, G.M.A., The Archaic Gravestones of Attica,1961 Ridgway, B.S., The Archaic Style in Greek Sculpture, 1977. Yardımcı Kitaplar: J. Boardman, Greek Sculpture, Archaic Period, , 1985. R.J.H. Jenkins, Dedalica, 1936. E.B. Harrison, Archaic Gravestones from the Athenian Agora, Hesperia XXV, 1956 Y. Boysal, Arkaik Dönem Plastiği, 1979. L.V. Watrous, The Sculptural Program of the Siphnian Treasury at Delphi, AJA 86, 1982, 159-172
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma12448
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15 2 3  2 1
ÖÇ234  2     
ÖÇ35      2  
ÖÇ45    1   2
ÖÇ541  2  2  
ÖÇ651     2  
ÖÇ7513 2  2  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr